Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Soru Bankaları ve Deneme Sınavları / Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları ile ilgili soru bankası

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları ile ilgili soru bankası

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları ile ilgili soru bankası

Soru-l

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamına aşağıdaki işyerlerinden hangisi girmez?

 

a-Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması

b-Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması

c-Madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması

d-Çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması

 

Soru-2

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde tüm işyerinden sorumlu olan işveren, işçilerin sağlık ve güvenliğinin korunması ile ilgili tedbirlerin uygulanmasını koordine edecek ve kendisine ait

……………………….koordinasyonun amacını ve bu koordinasyonu sağlamak için alınacak önlemleri ve uygulanacak yöntemleri belirtecektir. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?

 

a-Acil eylem planında

b-Risk analizinde

c-Sağlık ve güvenlik dokümanında

d-Etkilenmiş alan planında

 

Soru-3

Yeraltı ve yerüstü maden işyerlerinde acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı

b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı

c-Bu kapılar kilitli bulundurulmamalı

d-Elektrik kesilmesi halinde yeterli aydınlatmayı sağlayacak yedek aydınlatma sistemi bulunmalı

 

Soru-4

Yeraltı ve yerüstü maden işletmeleri ile bunların yerüstü tesislerinde uygulanacak asgari genel hükümlere göre çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekli hallerde veya  ………………… işçinin çalıştığı işyerlerinde, uygun bir dinlenme yeri sağlanacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi uygundur?

 

a-5 ve daha fazla        b-10 ve daha fazla      c-20 ve daha fazla      d-50 ve daha fazla

 

Soru-5

Maden Kanununa göre Madenler kaç gruba ayrılır?

 

a-3                 b-5                c-7                 d-10

 

 

 

 

 

Soru-6

Kadın cinsinden hiç bir şahıs, yaşı ne olursa olsun maden ocaklarında yeraltı işlerinde çalıştırılamaz hükmü aşağıdaki mevzuatın hangisinde yer alır?

 

a-Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelikde

b-Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde

c-45 nolu ILO sözleşmesinde

d-4857 sayılı iş kanununda

 

CEVAP ANAHTARI

1-      A

2-      C

3-      A

4-      B

5-      B

6-      C

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Yeralti_ve_Yerustu_Maden_isletmelerinde_Saglik_ve_Guvenlik_sartlari_6_Soru

 

kartal escort alanya Escort maltepe escort porno izle manavgat escort