TÜİSAG Telegram Kanalı Hizmetinizde !

Ülkemizdeki İSG gündemini takip edebileceğiniz Telegram kanalımız hizmete girmiştir.

>> Katılmak İçin Tıklayın <<


Anasayfa / Soru Bankaları ve Deneme Sınavları / Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili soru bankası

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili soru bankası

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili soru bankası

 

Soru-l

Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?

 

a-Yol yapım işleri

b-Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması

c-Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması

d-Arama amacıyla sondaj yapılması

 

Soru-2

Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen ve sağlık ve güvenlikle ilgili görevleri yapan gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Uygulama Koordinatörü

b-Hazırlık Koordinatörü

c-İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı

d-İnşaat Mühendisi

 

Soru-3

İşveren veya proje sorumlusu aşağıda belirtilen durumların hangisinde, yapı işine başlamadan önce Çalışma Bakanlığının ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirimde bulunma sorumluluğu yoktur?

 

a-Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20′den fazla işçi çalışacaksa

b-Yapı işi 20 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 20′den fazla işçi çalışacaksa

c-İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

d-İşin büyüklüğü 750 yevmiyeden fazla çalışma gerektiriyorsa

 

Soru-4

Sağlık ve güvenlik koordinatörleri projenin hazırlanması aşamasında; Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir…………………hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Sağlık ve Güvenlik Planı

b-İşyeri Güvenlik Planı

c-İş Güvenliği Kuralları Planı

d-Yüksekte Çalışma Planı

 

Soru-5

İzin verilen kişilerin dışında başkasının yapı alanına girmesini önlemek üzere gerekli düzenlemeleri yapmak aşağıdakilerden hangisinin asıl görevidir?

 

a-Proje Sorumlusu

b-Hazırlık Koordinatörü

c-İnşaattan Sorumlu Ustabaşı

d-Sağlık ve Güvenlik Koordinatörü

 

Soru-6

Yapı alanındaki çalışma yerlerinin, barakaların ve yolların aydınlatılmasında kullanılacak olan suni ışığın rengi?

 

a-Sinyallerin ve işaretlerin algılanmasını engellememeli

b-Sarımtırak renkte olmalı

c-Güçlü beyaz renkte olmalı

d-Gün ışığına yakın parlak renkte olmalı

 

Soru-7

Kapalı Yapı Alanlarındaki acil çıkış kapıları için aşağıda belirtilen özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Acil çıkış kapıları içe doğru açılmalı

b-Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı

c-Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı

d-Raylı veya döner kapı olmamalı

 

Soru-8

Açık Yapı Alanlarında alçak veya yüksek seviyedeki hareketli veya sabit çalışma yerlerinin sağlamlık ve dayanıklılığı için aşağıda belirtilenler özelliklerden hangisi yanlıştır?

 

a-Çalışan işçi sayısı

b-Maruz kalabileceği dış etkiler

c-Üzerlerinde bulunabilecek maksimum ağırlık ve bu ağırlığın dağılımı

d-Alçak ve yüksek yer işaretleri

 

Soru-9

İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda düşmeyi önlemek için yapılacak korkuluklarda en az; bir tırabzan, orta seviyesinde bir ara korkuluk ve……………..bulunacaktır. Cümlesinde

noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-Tabanında eteklik

b-Bunları bağlayan çaprazlar

c-Aralarında yeterli genişlik

d-Aralarında yeterli yükseklik

 

Soru-10

İnşaat işlerinde Yüksekte yapılan çalışmalarda aşağıdaki düşmeyi önleme sistemlerinden hangisi toplu koruma araçlarından değildir?

 

a-Korkuluklar

b-Platformlar

c-Güvenlik ağları

d-Vücut tipi emniyet kemerleri

 

 

Soru-11

Şantiye sahasına personel girişi nasıl yapılmalıdır?

 

a-Çalışanın ustalık belgesi var ise girmelidir

b-Taşeron işçisi ise girmelidir

c-İş güvenliği sorumlusundan izinli olmalıdır

d-Şantiyede çalışma arkadaşı var ise giriş yapmalıdır

 

Soru-12

Şantiyede risk analizi yapılmasının nedeni hangisidir?

 

a-Sistemli çalışıldığını göstermek

b-Muhtemel güçlükler ve karmaşık durumları çözmek

c-Şantiye bölüm çalışanlarının sayısını tespit etmek

d-Sigortasız çalışanı tespit etmek

 

Soru-13

Şantiyeye giren yabancı ve misafir kişilere iş güvenliği yönünden hangisini uygulamak doğru olur?

 

a-Şantiye sahasına girdiğinde uyarıcı levhalara bakmak yeterlidir denilir

b-Şantiye iş güvenliği kurallarına uymakta serbest olduğu söylenir

c-Şantiye içerisinde araçla dolaşabileceği söylenir

d-İş güvenliği yönünden bilgilendirilir. Kişisel koruyucular verilir

 

Soru-14

Şantiye içerisinde motorlu taşıtlar için iş güvenliği yönünden yapılması yanlış olan hangisidir?

 

a-Şantiye hız sınırına uyulmalıdır

b-Her zaman en kısa yol kullanılmalıdır

c-Araç özel sinyal sistemlerine sahip olmalı ve sürücüsü şantiyede tehlike işaretlerine dikkat etmelidir

d-Araç ile manevra yapılırken ve yük taşınırken yönetici ve yönlendirici personel olmalıdır

 

Soru-15

Hangisi şantiyedeki tuvalet ve yıkanma yerleri için aranan şartlardan biri değildir?

 

a-Çalışma alanlarına kolayca ulaşılabilecek konumda olmalıdır

b-Kapıları geniş olmalıdır

c-Birbirinden ayrı, temiz, yeterli sayı ve büyüklükte olmalıdır

d- Ulaşım kolaylığı sağlamak için, doğrudan çalışma yerlerine ve yemek yerlerine açılmalıdır

 

Soru-16

İskelede çalışılırken yapılmaması gerekeni bulunuz?

 

a-Çalışanların emniyet kemeri takma zorunluluğu olmalıdır

b-Çalışma platformu çift korkuluklu olmalıdır

c-Yürüme platformları çalışanı taşıyacak şekilde olmalıdır

d-Çalışma platform genişliği mevzuatlarda belirtilmiş boyutlarda ve tüm başlıklar tapalı olmalıdır

 

Soru-17

Aşağıdakilerden hangisi şantiyede acil durum halleri için yapılan çalışmalardan değildir?

 

a-Acil durum planı ve tahliye planı yapılmalı

b-Kurtarma ve alarm durumu eğitimi yapılmalı

c-Acil durum halinde ilk önce her üniteye telefon edilmeli

d-Gerekli telefon, bilgiler, eğitilmiş personeli içermelidir

 

Soru-18

Şantiyede malzemeler nerelere depolanmalıdır, yerleştirilmeleri nasıl olmalıdır. Doğru olanı bulunuz?

a-Çalışma alanında depolama yapılmalıdır

b-Belirtilmiş (tahsis edilmiş) alanlara yapılmamalıdır

c-Su ve kimyasal maddelerden uzakta istiflenmelidir

d-Tüm malzemeler uygun taşıyıcılarla taşınmasına gerek yoktur

 

Soru-19

Şantiye çöpleri atılır iken nelere dikkat edilmelidir. Doğru olanı işaretleyiniz?

 

a-Petrol, yağ vb. atıkları atık dökme yerlerine götürülmelerine gerek yoktur

b-Metal parçaları, kablo vb. toplanıp belli yerlere dökülmesi zaman kaybıdır

c-Ahşap, mukavva, kağıt vb. belirlenmiş yerlere dağınıklığa neden olacağından dökülmemelidir

d-Çöplerin kapalı ve ayrı tutulması,mali ,hijyen ve zaman kazancı sağlar

 

Soru-20

Türkiye de iş kazaları en çok hangi sektörde olur?

 

a-Metal          b-İnşaat         c-Kimya        d-Maden

 

Soru-21

140 Kg güvenli yük taşıma kapasitesine sahip merdiven aşağıdakilerden hangisidir?

 

a-Ağır Hizmet                     b-Ekstra Ağır hizmet

c-Hafif Hizmet                    d-Orta Hizmet

 

Soru-22

Toplam uzunluğu 10-15 metre arası olan uzatmalı bir merdiven kullanırken üst merdiven ile alt merdiven kısımlarının üst üste binme uzunluğu en az kaç metre olmalıdır?

 

a-200cm        b-150cm        c-120 cm        d-90 cm

Soru-23

Tek Seyyar veya Düz Merdivenler en fazla kaç metre olmalıdır?

 

a-12 m           b-10 m                     c-9 m             d-5 m

 

Soru-24

Seyyar merdivenin tepesi dayandığı yerden en az kaç metre yukarıda olmalıdır?

 

a-0,5 m          b-1 m             c-1,5 m                     d-2 m

 

 

Soru-25

Kazı işlerinde, kaç metre derinlikten sonra işçilerin inip çıkmaları için el merdivenleri bulundurulmalıdır?

 

a-1,5 m                     b-2 m            c-2,5 m                     d-3 m

Soru-26

Güvenli olarak yerleştirilmiş bir seyyar merdivenin üst noktasının dayandığı yerden zemine olan düşey mesafesi, merdivenin zeminden duvara olan yatay mesafesinin kaç katı olmalıdır?

 

a-3                 b-4                 c-5                 d-6

Soru-27

Aşağıdaki seyyar merdiven kullanma kurallarından hangisi yanlıştır?

 

a-Merdivenin en üs basamağında çalışılmaz

b-Merdivenin üst noktası sağlam bir yere dayanmalıdır

c-Ahşap merdivenler korumak için boyanmalıdır

d-Merdivenler yatay pozisyonda kullanılmaz

 

CEVAP ANAHTARI

 

1-      A

2-      A

3-      B

4-      A

5-      D

6-      A

7-      A

8-      D

9-      A

10-   D

11-   C

12-   B

13-   D

14-   B

15-   D

16-   C

17-   C

18-   C

19-   D

20-   B

21-   B

22-   C

23-   C

24-   B

25-   A

26-   B

27-   C

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Yapi_islerinde_Saglik_ve_Guvenlik_Hakkinda_27_Soru

Gelen aramalar:

  • yapı işlerinde isg soruları
  • yapı işleri ile ilgili çıkmiş sorular
  • yapı işleri yönetmeliği klasik sorular
  • yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği soruları
afyon escort bodrum escort gaziantep escort canakkale escort kayseri escort samsun escort kuşadası escort adana escort baku escort diyarbakır escort diyarbakır escort istanbul escort diyarbakır escort< /a> duzce escort