Soru Cevap Şeklinde İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık

Soru Cevap Şeklinde İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavına Hazırlık

Güzel bir kaynak. Soru cevap şeklinde konuları çalışıyorsunuz. Pdf halinde ve yaklaşık 80 sayfadan oluşuyor.

 

Dosya görünümü aşağıdaki gibidir;

Çalışma Ortamı Gözetimi

 Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir?

 

-MAK Değeri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon)

 Dalgıçlar, balıkçılar, özellikle sünger avcıları gibi su altı işyerlerinde ve tünel yapımında çalışanlar ne gibi bir etkiye maruz kalabilirler ?

 

-Yüksek basınç maruziyetine

 Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı nedir ?

 

-Ergonomi

 Yüksek dozda maruz kalındığında hücre ve doku ölümü oluşturan, düşük dozda ise teratojenik, mutajenik ve genetik etkiler ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü nedir ?

 

-İyonizan Radyasyon

 Akciğer parankiminde birikerek fibrotik reaksiyona yol açmak sureti ile çeşitli solunum hastalıklarına neden olan tozlar hangileridir ?

 

-Anorganik Tozlar

 – Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı hangisidir ?

 

-Ergonomi

 İşyeri havasında var olup, günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm işçilerin sağlığına zarar vermediği kabul edilen değer hangisidir ?

 

-Eşik Sınır Değer (ESD)

 Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü hangisidir ?

 

-Titreşim

İş Hijyeni

 İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenler vücuda giriş yollarına göre sınıflandırılmaktadır. Vücudun savunma mekanizmaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar göz önüne alındığında bu yollardan en riskli olanı nedir?

 

– Solunum Yolu

 İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenleri tanıyabilen, etken hastalık ilişkisini karıştıran- engelleyen- arttıran diğer etmenleri bilen ve alınması gereken kontrol uygulamalarını bilen mesleki disiplin hangisidir?

 

-İş Hijyenisti

 İşyerlerinde sağlığı tehdit eden tehlikeleri kaynağında kontrol etmek amacıyla kullanılan (eliminasyon) yönteminin tanımı nedir?

 

-Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanmak

 “İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan işyeri ortam faktörlerini ve stresleri gözlemleyen, değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır.” İfadesi neyi tanımlamaktadır?

-İş hijyeni

 

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

80_sayfa_konularina_gore_ayrilmis_soru_cevap_seklinde_isg_soru_bankasi.pdf

Gelen aramalar:

  • isg spot bilgiler
  • insan sağlığı ve iş güvenliği ustalık sınav soruları