Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili soru bankası

Kişisel Koruyucu Donanımlar ile ilgili soru bankası

Aşağıdakilerden hangisi Delinmez taban gerektirmeyen emniyet ayakkabıları kullanmayı gerektiren iş sahalarına örnek olarak gösterilemez?

Bir cevap seçin.

a. Taşıma ve depolama işleri
b. Şantiye alanı ve depolardaki işler
c. Düz cam ve cam eşya üretimi ve işlenmesi
d. Tadilat ve bakım işleri

Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği’ne göre tüm kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili hususlardan hangisi yanlıştır?

Bir cevap seçin.

a. Kendisi ek risk oluşturmadan ilgili riski önlemeye uygun olacaktır
b. İşyerinde varolan koşullara uygun olacaktır
c. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uyacaktır
d. Ergonomik gereksinimlerine uygun olması şart değildir

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik’in EK II Kişisel Koruyucu Donanım Listesi’nde aşağıda belirtilenlerden hangisi ana kategorilerden biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. El Ve Kol Koruyucuları
b. Bel Ve Boyun Koruyucuları
c. Göz Ve Yüz Koruyucuları
d. Ayak Ve Bacak Koruyucuları

Kişisel Koruyucu Donanımların Kategorizasyon Rehberine Dair Tebliğ’e göre aşağıdaki kategorilerden hangisinin tanımı yanlıştır?

Bir cevap seçin.

a. Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, Kategori I olarak sınıflandırılır.
b. “Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği” kapsamına girmeyen kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-0 olarak sınıflandırılır.
c. Tasarımcı tarafından, ani olarak ortaya çıkabilecek tehlikeleri, kullanıcının zamanında fark edemeyeceği düşünülen durumlarda ve hayati tehlike oluşturarak, sağlığa ciddi şekilde ve geriye dönüşü mümkün olmayacak derecede zarar verebilecek risklere karşı koruma sağlayan karmaşık yapıdaki kişisel koruyucu donanımlar, Kategori III olarak sınıflandırılır.
d. Kategori-I ve Kategori-III’ün dışında kalan tüm kişisel koruyucu donanımlar, Kategori-II olarak sınıflandırılır.

Aşağıdaki Koruyucu giysilerden hangisi Kategori III içerisine dahil değildir?

Bir cevap seçin.

a. Atmosferden tam yalıtım sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
b. Elektrik risklerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
c. Yüzeysel mekanik etkilere karşı koruma sağlamak üzere tasarlanıp üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar
d. Etkileri – 50 oC veya daha düşük hava sıcaklığı ile karşılaştırılabilir sıcaklıktaki ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış ve üretilmiş giysiler ve/veya (sabit veya ayrılabilir) aksesuarlar

 

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kisisel_Koruyucu_Donanimlar_Ders_Sonrasi_Testi

konularina_gore_sorular_Kisisel_Koruyucu_Donanimlar_Ders_oncesi_Testi