Kimyasal Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Kimyasal Risk Etmenleri ile ilgili soru bankası

Aşağıdakilereen hangisi geçimsiz kimyasallarının karşılaşması halinde ortaya çıkabilecek reaksiyonlardan biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. Kendiliğinden alev alma
b. Nükleer reaksiyon
c. Toksik gaz salınımı
d. Yüksek ısı

Kimyasal madde depolarında aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmaz?

a. Tabanı, içine konulacak kimyasal maddelerden etkilenmeyecek nitelikte olmalıdır
b. Depoların drenaj hattı yağmur kanalı veya şehir pis su kanalına doğrudan bağlanmalıdır
c. Havalandırma hem alttan hem üstten karşılıklı olmalıdır
d. Kimyasal madde deposu işyerinin diğer bölümlerinden ayrı bağımsız bir bölüm halinde bulunmalıdır

Kimyasalların güvenli kullanımı için Uluslararası Çalışma Örgütünün önerdiği genel prensiplerde aşağıdakilerden hangisi sorumluluk sahibi değildir

a. Kimyasalı temin eden üretici ithalatçı dağıtıcı vb.
b. Sivil Toplum Kuruluşları
c. Kimyasalı kullanan işveren ve çalışanlar
d. Ülkedeki iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu yetkili makam

Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalarda aşağıdaki özelliklerden hangisi aranmalıdır?

a. Tabanda drenaj sistemi bulunmamalıdır
b. Binalardaki giriş çıkış kapıları, pencereler, panjurlar ve havalandırma menfezlerinin kapakları belirli bir basınç karşısında içeriye doğru açılacak şekilde yapılmalıdır
c. Pencereler kalın kırılmaz camlı olmalı ve patlama halinde büyük parçalar halinde havaya fırlayacak malzemeden yapılmalıdır
d. İşyerlerinin tabanları, düz, yanmaz, sızdırmaz, kıvılcım çıkarmaz malzemeden yapılmalıdır

Aşağıdakilerden hangisi atmosfer kirletici sınıflandırmalarından biri değildir?

a. Fizyolojik sınıflandırma
b. Biyolojik sınıflandırma
c. Kimyasal sınıflandırma
d. Fiziksel sınıflandırma

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Cevapli_Kimyasal_Risk_Etmenleri_Ders_oncesi_Sinavi