Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

4857 sayılı İş kanununa göre haftalık çalışma süresi en çok kaç saat olabilir?

Bir cevap seçin.

a. 50
b. 55
c. 40
d. 45

Aşağıdakilerden hangisi işçi yükümlülüklerinden biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. İş görme borcu
b. İşverenin talimatlarına uyma borcu
c. Sadakat borcu
d. Rekabet etme borcu

İşverenin, işçinin uğrayabileceği tehlikelere karşı lüzumlu tedbirleri alması gerektiğini, aksi takdirde iş verenin uğranılan zararları tazmin edeceği hususu hangi kanunda belirtilmiştir?

a. Anayasa
b. Ağır ceza kanunu
c. Umumi hıfzıssıhha kanunu
d. Borçlar kanunu

Meydana gelen bir iş kazası işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna kaç iş günü içinde bildirilmelidir?

a. 4
b. 2
c. 1
d. 3

Aşağıdaki kanunlardan hangisinde İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bir madde bulunmamaktadır?

Bir cevap seçin.

a. Umumi hıfzıssıhha kanunu
b. Medeni kanun
c. İş kanunu
d. Borçlar kanunu

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Ders Sonrası Sınavı

Formun Üstü

4857 sayılı İş kanununa göre hafta tatili en az kaç saat olabilir?

Bir cevap seçin.

a. 24
b. 72
c. 36
d. 48

Aşağıdakilerden hangisi işçi yükümlülüklerinden biridir?

Bir cevap seçin.

a. Yıllık izne çıkma borcu
b. İşverenin talimatlarına uyma borcu
c. Rekabet etme borcu
d. İşini dilediği gibi yapma borcu

Aşağıdakilerden hangisi maddi tazminatdır?

Bir cevap seçin.

a. İş göremezlik tazminatı
b. İşverenin işçinin ulaşım masraflarını karşılaması
c. idari tazminat
d. Borçları üstlenme tazminatı

Meydana gelen bir iş kazası işveren tarafından kolluk kuvvetlerine kaç iş günü içinde bildirilmelidir?

Bir cevap seçin.

a. 2
b. 3
c. Derhal
d. 4

Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden biridir?

a. İşçiye prim verme yükümlülüğü
b. İşçiye emekli maaşı ödeme yükümlülüğü
c. İşçinin ailesine barınak sağlama yükümlülüğü
d. Çalıştırmış olduğu işçinin ücretini en geç ayda bir ödeme yükümlülüğü

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kanunlarda_is_Sagligi_ve_Guvenligi_Ders_oncesi_Sinavi