Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Soru-1

Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kalıtımsal genetik hasarlara yol açabilen veya bu etkinin oluşumunu hızlandıran maddelere genel olarak ne ad verilir?

 

a-Mutajen madde       b-Kanserojen madde              c-Asbest          d-Benzen

 

Soru-2

Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan, işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresi belirlenerek yapılacak risk değerlendirmesi en fazla kaç yılda bir defa yenilenmelidir?

 

a-1                 b-2                 c-5                 d-10

 

Soru-3

Aşağıdaki Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda, maruziyetin önlenmesi yöntemlerinden en etkilisi hangisidir?

 

a-Maddelerin kullanıldığı prosesin değiştirilmesi

b-Kapalı sistemler kullanılması

c-Mühendislik kontrol önlemleri

d-Lokal veya genel havalandırma sistemi

 

Soru-4

Kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde, alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

 

a-Kirlenme olasılığı bulunan yerlerde çalışanların, sigara içmeleri, yemeleri ve sıvı içmeleri önlenmelidir

b-Özel koruyucu giyim eşyası verilerek ve kendi elbiseleri ile koruyucu giyim eşyalarının aynı yerlerde saklanması için elbise dolabı verilmelidir

c-Uygun ve yeterli yıkanma yeri, tuvalet ve temizlik malzemesi sağlanmalıdır

d-Koruyucu araç ve gereçler kullanılmadan önce ve her kullanımdan sonra kontrol edilerek temizlenmelidir

 

Soru-5

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik gereği çalışanların sağlık gözetimi ile ilgili kişisel sağlık kayıtlarının kaç yıl saklanması gerekir?

 

a-5                 b-10               c-20               d-40

 

CEVAP ANAHTARI

1-      A            2- C        3- A        4- B        5- D

Aşağıdaki linkten dosyayı indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Kanserojen_ve_Mutajen_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_5_Soru
konularina_gore_sorular_Kanserojen_ve_Mutajen_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_Yonetmelik10_SORU
konularina_gore_sorular_Kanserojen_ve_Mutajen_Maddelerle_calismalarda_Saglik_ve_Guvenlik_onlemleri_Hakkinda_Yonetmelik_Ders_Sonrasi_Testi