İSG Yönetim Sistemleri ile ilgili soru bankası

İSG Yönetim Sistemleri ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

Aşağıdakilerden hangisi TS OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminde son adımdır?

 

a-Planlama

b-Uygulama

c-Yönetimin Gözden Geçirmesi

d-Kontrol ve Düzeltici Faaliyet

 

Cevap c

 

Soru-2

ISO 9000-ISO 14001-OHSAS 18001 ortak yanları nelerdir?

 

a-Toplumun Bilinçlendirilmesi, Acil Durum

b-İş sağlığı ve İş güvenliği, Proses güvenliği

c-Çevre koruma, ürün sorumluluğu

d-İş sağlığı ve güvenliği, Proses Güvenliği, çevre koruma, acil durum

 

Cevap d

 

Soru-3

Tüm standartlarda başarıyı getirecek olan birim neresidir?

 

a-Üst Yönetim

b-Çalışanlar ve sendika

c-Taşeronlar

d-Üst yönetim, çalışanlar ve sendika, taşeronlar

 

Cevap d

 

Soru-4

Standartlar ile ilgili olarak hazırlanan prosedürlerin her değişiklikte yenilenmesi gerekli midir?

 

a-Gerekir

b-Gerekmez

c-Risk oluştuğunda

d-Dış denetleme öncesinde

 

Cevap a

 

 

 

 

 

 

Soru-5

ISO 14001 standardının temel felsefesinin öncelikli sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

1-Çevreye gerçekçi yaklaşım ve koruyucu önlemlerin alınması

2-İş sağlığı ve iş güvenliği koruyucu önlemlerin alınması

3-Atık ve enerji yönetimi

4-Bilgilendirme, iletişim ve eğitimin sağlanması

 

a-1-2-3-4        b-3-2-1-4        c-4-1-2-3        d-2-1-3-4

 

Cevap a

 

Soru-6

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının en önemli adımlarını sıralayınız?

1-Sürekli yarar-maliyet performans gelişimini sağlamak,

2-Politikanın amaçlarını belirlemek işletme içindeki herkesin bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla prosedürler hazırlamak

3-Çalışanların katılımını sağlamak

4-Yeterli kaynakları sağlamak

 

a-1-2-3-4        b-2-3-4-1        c-4-2-3-1        d-2-3-1-4

 

Cevap c

 

Soru-7

Periyodik Durum Değerlendirmeleri yapılırken öncelikli nelere dikkat edilmelidir?

1-I.S.I.G. yönetim performansının genel yapısı işlerliği

2-Sistemin bileşenlerinin performansı

3-Denetleme bulguları

4-İç ve dış faktörler

 

a-1-2-3-4        b-1-2-4-3        c-3-2-4-1        d-2-3-4-1

 

Cevap a

 

Soru-8

Türkiye’nin imzalamadığı kimyasallar ile ilgili sözleşme hangisidir?

 

a-161 nolu sözleşme                            b-170 nolu sözleşme

c-184 nolu sözleşme                            d-196 nolu sözleşme

 

Cevap b

 

 

 

 

 

Soru-9

Büyük endüstriyel kazalar ile ilgili direktifler nelerdir?

 

a-174-181 ILO direktifi, Seveso direktifi

b-Seveso direktifi

c-Basel Konvansiyonu

d-Kyoto iklim sözleşmesi

 

Cevap a

 

Soru-10

Karayollarında tehlikeli yük taşımacılığı ile ilgili düzenlemeler nelerdir?

 

a-Karayolları Trafik Kanunu

b-ADNR kuralları

c-ADNR ve Karayolları Trafik Kanunu

d-NFPA kuralları

 Cevap c

 TEŞEKKÜRLER

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_10-iSG_Yonetim_Sistemleri_REV_10

Gelen aramalar:

  • iso 9000-iso 14001-ohsas 18001 ortak yanlar nelerdir?
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1821 LZp6rIEWQ4Ui2cXZNiwPqPy49XMHck0nckk93lC7jmJlj-LVdK8V0ytVtYz16YY_ 0b07380ec69f3f413a224be39fa7c74ebd4ea594&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
  • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1825 GsJc7p6Scx6htQ8UjR3AAA1E6DmHJmqYrSBgAjp67hs-PvljnOjlgS_UnfL_4iBa a73b664cd33ea9e5558dccd934447031f01c0cd5&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme