Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Soru Bankaları ve Deneme Sınavları / İSG Kurulları ile ilgili soru bankası

İSG Kurulları ile ilgili soru bankası

İSG Kurulları ile ilgili soru bankası 

 Soru-1

4857 sayılı İş Kanunu belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği Kurullarının kurulacağı işyerleri aşağıdakilerden hangisidir?

I-Sanayiden sayılan işyerleri

II-Devamlı olarak en az 50 işçi çalıştıran işyerleri

III-Altı aydan fazla sürekli işlerin yapıldığı işyerleri

IV-Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerleri

 

a-I-II

b-I-II-III

c-I-IV

d-I-II-IV

 

Cevap b

 

Soru-2

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik hükümleri gereği İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu kaç kişiden oluşur?

 

a-3                  b-4                  c-8                  d-15

 

Cevap c

 

Soru-3

Aşağıdaki İş sağlığı ve Güvenliği Kurul üyelerinden hangisini işveren veya işveren vekili görevlendirir?

 

a-İşyerinde görevli formen, ustabaşı veya usta

b-Sendika Temsilcisi

c-Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi

d-İşyeri hekimi

 

Cevap d

 

Soru-4

İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun toplantı yapma usullerinden hangisi yanlıştır?

 

a-Ayda en az bir kere

b-Altı ayda bir kere acil durumlarda

c-Ağır iş kazası veya özel bir tedbiri gerektiren durumlarda

d-Acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin müracaatında

 

Cevap b

 

 

 

Soru-5

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun görevi değildir?

 

a-İşyerinin niteliğine uygun bir iş sağlığı ve güvenliği iç yönetmelik taslağı hazırlamak

b-İşyerinde alınacak personelin seçimini yapmak

c-Tesislerde yapılacak bakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini planlamak ve bu tedbirlerin uygulamalarını kontrol etmek

d-4857 sayılı İş Kanununun 83. maddesinde belirtilen taleplerin vukuunda acilen toplanmak ve karar vermek

 

Cevap b

 

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı İş Güvenliği Kurulu eğitimlerinden birisi değildir?

 

a-Acil durum önlemleri

b-Meslek hastalıkları

c-İşyerine ait özel riskler

d-Kişisel koruyucu donanımlar

 

Cevap d

 

Soru 7

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu açısından Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin görevi nedir?

 

a-İşçilerden almış olduğu İSG konusundaki eksiklik ve aksaklıkları kurula getirmek

b-İş yerinde uygulanan bazı eğitimlere katılmak

c-İşyeri vardiya saatlerine uymak

d-kurulun toplantılarına katılmak

 

Cevap a

 

Soru 8

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve İŞ Güvenliği Kurulu çalışma yöntemleri arasında yer almaz?

 

a-İSG kurulu en az ayda bir kere toplanır

b-Gündem, Sorunların önem sırasına göre belirlenir.

c-Bütün toplantılarda kararların yazıldığı tutanak düzenlenir.

d-İSG kurulunda söz sahibi sadece başkan ve kurul sekreteridir.

 

Cevap d

 

 

 

Soru 9

Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunda işveren ve işveren vekilinin görevidir?

 

a-Kurulda hazırlanan tüm raporları İSG müfettişine göstermek için iş yerinde bulundurmakla yükümlüdür.

b-Kurulun görevlerini hazırlamakla yükümlüdür.

c-İş yerinde meydana gelen kazaları önlemekle yükümlüdür.

d-Rahat bir çalışma ortamı hazırlamakla yükümlüdür.

 

Cevap a

 

Soru 10

Aşağıdakilerden hangisi İSG Kurulu Yükümlerinden biri değildir?

 

a-İSG Kurulu bulunacakları tavsiye ve verecekleri kararlarda iş yeri ortam ve olanaklarını göz önünde bulundurmalıdırlar.

b-İSG Kurulu üyeleri, görevleri nedeniyle öğrendikleri mesleki tekniklere ve çalışma metotlarına ilişkin sırları gizli tutmak zorundadırlar.

c-İSG Kurulları, iş sağlığı ve güvenliğini denetime yetkili iş müfettişlerinin işyerlerinde yapacakları çalışmaları kolaylaştırmak ve onlara yardımcı olmakla yükümlüdür.

d-İSG Kurulları, en az 3 ayda bir toplanmakla yükümlüdürler.

 

Cevap d

 TEŞEKKÜRLER

konularina_gore_sorular_09-iSG_Kurullari_REV_10

kartal escort alanya Escort maltepe escort porno izle manavgat escort