İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri ile ilgili soru bankası

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Yönetim Sistemleri ile ilgili soru bankası

 

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sistemi değildir?

Bir cevap seçin.

a. TSE standartları
b. TS 18001
c. ISO 9000
d. ISO 14000

Aşağıdakilerden hangisi yönetim sistemlerinin ortak özelliklerinden biri değildir?

a. Süreçlerle Yönetim
b. Yönetim desteği
c. Vizyon ve misyon oluşturma
d. Çalışanların Katılımı

Bilinen ilk sağlık ve güvenlik standardının adı nedir?

a. BS 8800
b. OHSAS 18001
c. ISO 9000
d. ISO 14000

OHSAS 18001 yönetim sisteminde aşağıdakilerden hangisi bulunmaz

a. Risk değerlendirmesi
b. İç ve dış denetlemeler
c. Acil durum planları
d. Müşteri memnuniyet analizleri

Aşağıdakilerden hangisi ISG Yönetim Sistemi aşamalarından biri değildir?

Bir cevap seçin.

a. Yatırım planlaması
b. Organizasyon
c. Hedefleri belirleme
d. Politika belgesi hazırlama

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_is_Yeri_Saglik_ve_Guvenlik_Yonetim_Sistemleri_Ders_oncesi_Sinavi