İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Kurulları ile ilgili soru bankası

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Kurulları ile ilgili soru bankası

 

Aşağıdakilerden hangisinin İSG kuruluna başvurma hakkı vardır?

Bir cevap seçin.

a. İşçi
b. Bölüm amiri
c. Ustabaşı
d. Hepsi

İSG kurulu toplantılarında aşağıdaki hususlardan hangisi görüşülmez?

Bir cevap seçin.

a. önceki toplantıya ilişkin kararlar
b. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak
c. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tehlikeleri ve önlemleri değerlendirmek
d. Üretim planlaması yapmak

ISG kuruluna acil durum başvurusu yapıldığında ne kadar sürede toplanır?

Bir cevap seçin.

a. En geç iki gün içinde
b. Aynı gün
c. En geç iki iş günü içinde
d. En geç ertesi gün

ISG kurulunun toplanma süresi en fazla kaç saattir?

Bir cevap seçin.

a. 24
b. 36
c. 6
d. 12

 

 

 

İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Kurulları Ders Sonrası Sınavı

Formun Üstü

Bir işletmede İSG kurulunun yasal olarak zorunlu hale gelmesi için hangi şarta haiz olması gerekir?

Bir cevap seçin.

a. Herhangi bir işletmede en az 40 işçi çalıştırılması
b. Sanayiden sayılan işletmede en az 40 işçi çalıştırılması
c. Sanayiden sayılan işletmede en az 50 işçi çalıştırılması
d. Herhangi bir işletmede en az 50 işçi çalıştırılması

İSG kurulu toplantılarında aşağıdaki hususlardan hangisi görüşülür?

Bir cevap seçin.

a. Üst yönetim talimatlarının uygulamaya konulması
b. Üretim planlaması yapmak
c. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği eğitim ve öğretimini planlamak
d. İşçi terfileri

ISG kuruluna acil durum başvurusu yapıldığında ne kadar sürede toplanır?

Bir cevap seçin.

a. Aynı gün
b. En geç iki iş günü içinde
c. En geç ertesi gün
d. En geç iki gün içinde

İSG kurulu rutin olarak hangi zaman aralığında toplanır?

Bir cevap seçin.

a. Üç ayda bir
b. Onbeş günde bir
c. Ayda bir
d. Altı ayda bir

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_is_Yeri_Saglik_ve_Guvenlik_Kurullari_Ders_oncesi_Sinavi