İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜM KONU ÖZETLERİ 2013 (58 sayfa)

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TÜM KONU ÖZETLERİ 2013 (58 sayfa)

Dosyanın görünümü aşağıdaki gibidir;

ACİL DURUM PLANLARI

ü  Büyük tehlikeli  kuruluşların acil durum planları işyerine ve civarına ait acil durum işlemlerini  kapsamalıdır.

ü  İşyeri acil durum planı işletme yönetimi tarafından hazırlanmalı ve büyük kazaların olası sonuçlarına ilişkin tahminleri içermelidir

ü  İşletme yönetimi bir kaza yada acil durum başlangıcında ilgili işçileri ve işyeri dışındaki personeli hemen haberdar etme olanaklarını sağlamalıdır

ü  Gürültü düzeyi yüksek olan yerlerde işletme yönetimi işçileri uyarma için görsel alarm işaretleri sağlamalıdır

ü  İşletme yönetimi acil durum planının düzenli olarak denenmesini (ACİL DURUM TATBİKATI) sağlamalıdır.

ü  Acil Durum Ekipleri

 • Yangın ekibi,
 • İlk yardım ekibi,
 • Güvenlik ekibi,
 • Bakım ekibi,
 • Sızıntı kontrol ekibi,
 • Refakat etmekle görevli ekip

ü  ACİL DURUM PLANLAMASININ AŞAMALARI

1. Aşama: Planlama için bir ekibin oluşturulması

2. Aşama: Mevcut ve olası risklerin analizi

3. Aşama: Planın hazırlanması

4. Aşama: Planın yürürlüğe konulması

ü  Durum değerlendirme, kaynak değerlendirme ve  dökümantasyon  Olay Komuta Sisteminde PLANLAMA bölümünün görevidir.

ü  Acil müdahalenin oluşumuna müteakip toplanma yerine gelmeyen personelin isimlerini ve/veya birimiyle ilgili ilk maddi hasar bilgilerini “Acil Durum Yetkilisine” iletecek ve kurtarma ekiplerinin yönlendirilmesini sağlayacak olan Acil Tahliye Ekibi Ön Test Ekibidir.

……

 Aşağıdaki linkden dosyayı indirebilirsiniz; 

isg_tum_konu_ozetleri_58_sayfa

Gelen aramalar:

 • i sal ve gvenlii ders notlar
 • iş güvenliği ve işçi sağlığı ders notları
 • işyeri hekimliği konu özetleri
 • aof is guvenligi ders notlari kisa
 • is guvenligi ve sagligi ders notlari