İş Kazaları ile ilgili soru bankası

İş Kazaları ile ilgili soru bankası

 

Aşağıdakilerden hangisi kazanın cinsine göre kazalardandır? 

a. Ön kol, el bileği, el içi, parmak yaralanmaları
b. Yaralanma ile sonuçlanan kazalar
c. Ölüm ile sonuçlanan kazalar
d. Ezilme ve sıkışma

Aşağıdakilerden hangisi yaralanmanın ağırlığına göre kazalardan değildir?

a. Sürekli iş görmezliğe neden olan kazalar
b. Yaralanma ile sonuçlanan kazalar
c. Bir günden fazla işten uzaklaşmaya neden olacak tedavi gerektirmeyen kazalar
d. Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar

 

“……kaza sonunda alınması gereken istirahat (tedavi) süresi ile ölçülür” cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bir cevap seçin.

a. Kaza Sıklık Oranı
b. İş Güvenliği Aktivite Oranı
c. Kaza Ağırlık Oranı
d. Genel Kazalanma Oranı

“506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun 27. maddesine göre; işveren, iş kazasını, o yer yetkili zabıtasına …… ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na da en geç kazadan sonraki ……. içinde yazı ile bildirmekle yükümlüdür” cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

a. beş gün – on gün
b. derhal – iki gün
c. iki gün – beş gün
d. üç gün – bir hafta

Aşağıdakilerden hangisi kaza soruşturmasına nasıl yaklaşılacağına karar vermek için dikkate alınan faktörlerden değildir?

Bir cevap seçin.

a. Kazanın ciddiyeti
b. Sağlık ve güvenlik için şirketin taahhütleri
c. Şirketin büyüklüğü
d. Ulusal konjonktürdeki durumlar

Simonds’a göre “Lokal olarak sağlanan ilkyardım, $100’dan az mülk ziyanı ya da sekiz saatten az olmak üzere toplam mesai saati üstünden kayıplara neden olan kazalar” hangi grupta incelenir?

Bir cevap seçin.

a. Dördüncü Grup
b. Birinci Grup
c. Üçüncü Grup
d. İkinci Grup

İş kazasını oluşturan faktörler hakkındaki literatürdeki yaklaşımlar kategorilere ayrılırsa, genel başlıklar halinde kaç sınıfta incelenebilir?

Bir cevap seçin.

a. 4
b. 6
c. 5
d. 3

 

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_Cevapli_is_Kazalari