Çalışanların Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim ile ilgili soru bankası

Çalışanların Sağlık Güvenlik Eğitimi ve İletişim ile ilgili soru bankası

 

Soru-1

İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde aşağıdaki işveren yükümlülüklerinden hangisi yanlıştır?

 

a-Geçici iş ilişkisi kurulan işveren, geçici iş ilişkisi ile çalışanlara gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür

b-İşverenler, çalışanlarına, iş sözleşmesinin türüne bakılmaksızın gerekli eğitimi vermekle yükümlüdür

c-Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden, alt işveren sorumludur

d-İşveren eğitim programlarını hazırlamak, düzenlemek, çalışanların katılmasını sağlamak ve  uygun yer, araç ve gereç temin etmekle yükümlüdür

 

Cevap c

 

Soru-2

İşyerlerinde çalışanlara verilecek iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri için aşağıdaki belirtilenlerden hangisi yanlıştır?

 

a-Sağlık ve güvenlik ile ilgili özel görevi bulunan çalışanlar ve temsilcileri özel olarak eğitilmelidir

b-Eğitimlerde geçen süre çalışma süresinden sayılmaz

c-Çalışanlar işyerinde düzenlenecek olan eğitimlere katılmak ve bu konudaki talimat ve prosedürlere uymakla yükümlüdürler

d-Özel önlem alınmasını gerektiren alanlarda çalışanlara özel eğitim verilir

 

Cevap b

 

Soru-3

Aşağıdakilerden hangisi işverenin sorumlulukları arasında yer almaz?

 

 1. Çalışanları, yasal hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmek,
 2. Eğitimlerin düzenlenmesini, çalışanların bu programlara katılmasını sağlamak
 3. Verilecek eğitim için uygun yer, araç ve gereç temin etmek
 4. Eğitimlerin belgelendirmesinin yapılmaması

 

Cevap d

Soru 4

Eğitimleri özellik arz eden işçiler arasında hangisi yer almaz?

 

 1. Eski hükümlü
 2. Terör mağduru
 3. Kadınlar
 4. Artı  yaş gurubundaki işçiler

 

Cevap d

 

Soru 5

Eğitim programlarının belirlenmesinde aşağıdaki hususlardan hangisine bakılmaz?

 

 1. Eğitim programları, eğitimin amacına uygun hazırlanır.
 2. Eğitim düzenleyen kurumun özelliğine uygun hazırlanır.
 3. Eğitim programlarının hazırlanmasında işçilerin veya sağlık ve güvenlik işçi temsilcisinin katılımları sağlanarak görüşleri alınır.
 4. Genel eğitim planına uygun olarak yıl içinde düzenlenecek eğitim faaliyetlerini gösterir bir Yıllık Eğitim Programı hazırlanır.

 

Cevap b

 

TEŞEKKÜRLER

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_cALisANLARiN_SAgLiK_GuVENLiK_EgiTiMi_ve_iLETisiM

Gelen aramalar:

 • çalışanların yasal hak ve sorumlulukları
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1837 09MIrHWRBnH-fhOz4inuC2F4vyjmrsB0JCoSvp1VHAoWHG5Pw-uDUy23mXMHDbtu 3c29710e73236358b23f3927a7c6912866b1594d&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1836 Swnn-EprHGmkQG4CAhlLyTf8jltY6KjafQA6X2W75xh2pBj_vVXqwzoJyE8QVVGW c40dd67d95b711f775afc15ada038e5149998a7d&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1833 FoAFvt6wgGb-Hk2HUHZKrttbyHn04k-d2qxL-0sf7T7qDSzWkYqwcB27-lDfhzmD 7ffac155013c5e3a47dbe27e3861cbcc72e595f8&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1830 hnJBx0GgYY0FL6LS3dnXRawfJtxR-YtmLKPHHSnjOvOCDxrG6YEm7D5VgjyFmeWk f023f2229e94c3ba455ae4e64be47c87d11a1c63&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 Qbwvv-bMPegyNrDj2WTTUgLU_f884B0DEBk3Dh4D7rdTcHiTMegRFvR_NbqFCrb7 71ce0913b36cee78c8582bde579e210b3f39a662&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1826 3q5yj8LqzQc5DqnkwbmOgdc41q1XXWJe0if5sn_51CxrKmg2eSnJuIITGQS9k_XH 5894c31929bb38b58c8f59d5231970ee3eab7563&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1825 TXMXGlCcdvpB1pfdrTYspR8EtiZwo1z4MB12t-xq8qyzhJ-u88TeBT7jOwdJohhI 2cc7c19c7a305dc6ecb284b6545b3d609eb68abc&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1825 QG_JtUyZPxqIKzPpGwv1PiCHaaAtIiw5pwCLu1xgLwtl5R-aWKoEPBQyQ3spZn4L 621224d41c881dad7b56b801c8b57d4d8455e270&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme
 • https://yandex ru/clck/jsredir?from=yandex ru;search;web;;&text=&etext=1843 wYWf2LXG7EqNlUNoCU3ej4T8q-WWxSk8HiI4LAY1nv6d74rpouuMrKUqYz0kYsdf 05a1f7b2e128edb4a1db998435f21965c03080e2&uuid=&state=_BLhILn4SxNIvvL0W45KSic66uCIg23qh8iRG98qeIXme