Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Konulardan Hap / Kısa Spot Bilgiler / C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ İndir

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ İndir

İnternet ortamında denk geldiğimiz C sınıfı sınavına girecek arkadaşlarımız için muntazam hazırlanmış bir spot bilgi  dokümanıdır. 81 sayfadan oluşmakta olup word dokümanı şeklindedir.

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir, beğenen arkadaşlarımızı sayfa sonundaki indirme linkinden dosyayının tamamını indirebilirler;

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANILIĞI SINAVI HAZIRLIK SPOT BİLGİLERİ

HAZIRLAYAN: KENAN AKBULUT

A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI
İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE İŞ YERİ HEKİMİ EĞİTİCİSİ

 

1-            İŞHUKUKU
İş hukuku; İş nedeniyle işçi ve işverenler arasında kurulan ilişkiler ve bunun yanında işçi ve işveren örgütlerinin(sendikaların) Kendi aralarındaki ve Devletle olan ilişkilerini de düzenleyen bir hukuk disiplinidir.

Mevzuat:

É Anayasa

É Uluslararası Antlaşma

É Kanun

É Kanun Hükmünde Kararname

É Tüzükler

É Yönetmelikler

É Diğer Düzenleyici İşlemler (Yönetmelik, Tebliğ, Genelge vb.)

Kısmî Süreli ve Tam Süreli İş Sözleşmesi: İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî sürelidir.

Süreli Fesih: Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

a) İşi 6 aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak         2 hafta sonra,

 

b) İşi 6 aydan 1,5 yıla kadar süren işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 4 hafta sonra,

 

c) İşi 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak 6 hafta sonra,

 

d) İşi 3 yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak                               8 hafta sonra,

Feshin geçerli sebebe dayandırılması:  30 veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az 6 aylık kıdemi olan  işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır. İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.

 

 

İŞ KANUNU HÜKÜMLERİ UYGULANMAYAN İŞLER:

 

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

b) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

c) 50’den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışarıdan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

e) Ev hizmetlerinde,

f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,

g) Sporcular hakkında,

h) Rehabilite edilenler hakkında,

Haftalık normal çalışma süresi, 45 saattir.

Günde 11 saatten fazla çalıştırılamaz.

Günde en çok 3 saat fazla mesai,

Yılda en çok 270 saat fazla mesai yaptırılır.

Telafi eğitimi günde 3 saatten fazla olamaz.

Vardiya değişiminde en az 11 saat dinlenilmesi gerekmektedir.

FAZLA ÇALIŞMA : Haftalık 45 saati aşan çalışmalardır. Normal ücretten %50 zamlı hesaplanır.

GECE SÜRESİ :   “Çalışma hayatında gece en geç saat 20.00’de başlayarak en erken saat 06.00’ya kadar geçen ve herhalde en fazla 11 saat süren dönemdir. Çalışma süresinin yarısından çoğu gece dönemine rastlayan çalışması gece çalışması sayılır. Gece çalıştırılacak işçilerin sağlık durumlarının gece çalışmasına uygun olduğu, işe başlamadan önce alınacak sağlık raporu ile belgelenir.

Gece çalıştırılan işçiler en geç 2 yılda bir defa periyodik sağlık kontrolünden geçirilirler.

Gece çalışacak kadınlar ve çocukların periyodik sağlık kontrol zamanı yılda 2 defa

Postası değiştirilecek işçi kesintisiz en az 11 saat dinlendirilmeden diğer postada çalıştırılamaz

  • Gece Çalışma Döneminde Günlük çalışma süresi en fazla 7.5 saattir.
  • Gece çalışmalarında fazla çalışma yaptırılamaz.
  • 18 yaşını doldurmamış çocuk ve genç işçiler ile mesleki eğitim almamış kişilerin sanayiye ait işlerde gece çalıştırılması yasaktır.
  •  Yıllık ücretli izne hak kazanabilmek için; işçinin işyerinde işe başladığı günden itibaren, deneme süresi de içinde olmak üzere, en az bir yıl çalışmış olması gerekir.

İZİN SÜRELERİ: 1 yıldan 5 yıla kadar (5 yıl dahil) olanlara 14 günden,

– 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden,

– 15 yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

Ancak, 18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi 20 günden az olamaz

 

ARA DİNLENMESİ : İşçilere;

a) 4 saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika,

b)4 saatten fazla ve 7,5saate kadar (7,5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,

c) 7,5 saatten fazla süreli işlerde bir saat, Ara dinlenmesi verilir.

Ara dinlenmeleri çalışma süresinden sayılmaz.

….

 

 

Kaynak : https://www.facebook.com/download/544391078988142/C%20SINIFI%20…docx

Dosya olarak aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz;
C_SINIFI_Sinavi_icin_spot_bilgiler.docx

Gelen aramalar:

  • c sinifi iş güvenliği uzmanliği sinavi hazirlik spot bilgileri
  • c sınıfı iş güvenliği uzmanlığı ders notları
  • c sınıfı uzmanlık spot bilgiler
kartal escort alanya Escort maltepe escort porno izle manavgat escort