Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri ile ilgili soru bankası

 

Soru-l

Çalışmaya başlamadan önce genel sağlık durumu değerlendirilen Asbestle çalışacak her işçinin daha sonraki sağlık durumlarının değerlendirmesi en az kaç yılda bir tekrarlanması zorunludur?

 

a-1                 b-2                 c-3                 d-5

 

Cevap-c

 

Soru-2

İşveren, asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süreyle saklaması zorunludur?

 

a-10               b-20               c-40               d-50

 

Cevap-d

 

 

Soru-3

Aşağıdaki asbestle çalışılan işyerlerinde alınacak önlemlerden hangisi yanlıştır?

 

a-İşçilere uygun koruyucu iş elbiseleri verilmelidir

b-Koruyucu elbiseler işyeri dışına çıkarılmamalıdır

c- Koruyucu elbiseler ile işçilerin kendilerine ait elbiseler aynı

yerde muhafaza edilmelidir

d-İşçilere uygun el ve yüz yıkama yerleri, tozlu işlerde duş

sağlanmalıdır

 

Cevap-c

 

Soru-4

Asbest ve/veya asbestli malzeme içeren binalar, yapılar, atölyeler, fabrikalar ve diğer tesisler veya gemilerdeki söküm ve yıkım işlerine başlamadan önce bir………yapılacaktır. Cümlesinde

noktalı yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

 

a-İş planı         b-Risk planı    c-Tehlike planı            d-Maruziyet planı

 

Cevap-a

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

konularina_gore_sorular_ASBESTLE_cALisMALARDA_SAgLiK_VE_GuVENLiK_oNLEMLERi