Arama sonuçları: iş sağlığı

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayınlandı (18.04.2014)

18 Nisan 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28976 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 – 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkinİşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.   … Okumaya Devam Et

Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili soru bankası   Soru 1 (Ağırlık 16.67%)   Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bir madde bulunmaz? (x) Anayasa   ← Doğru cevap ( )Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ( )Belediyeler Kanunu ( )Borçlar Kanunu   Puan: 100% Test içindeki puanı: 100% × 16.67 = 16.667%   124   Soru 2 (Ağırlık 16.67%)   4857 sayılı İş … Okumaya Devam Et

İş Sağlığı veGüvenliği Kurulları ile ilgili soru bankası

İş Sağlığı veGüvenliği Kurulları ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 25%)   Aşağıdakilerden hangisi İSİG Kurulunun görevlerinden değildir? ( )İş yerinde yangınla, doğal afetlerle, sabotaj ve benzeri ile ilgili tedbirlerin yeterliliğini ve ekiplerin çalışmalarını izlemek ( )Tesislerde yapılacak abakım ve onarım çalışmalarında gerekli güvenlik tedbirlerini uygulamalarını kontrol etmek ( )4857 sayılı İş Kanununun … Okumaya Devam Et

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası   Soru-1 İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaç iş günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?   a-1                  b-2                  c-3                  d-4   Cevap b   Soru-2 Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem … Okumaya Devam Et

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası

Kanunlarda İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili soru bankası 4857 sayılı İş kanununa göre haftalık çalışma süresi en çok kaç saat olabilir? Bir cevap seçin. a. 50 b. 55 c. 40 d. 45 Aşağıdakilerden hangisi işçi yükümlülüklerinden biri değildir? Bir cevap seçin. a. İş görme borcu b. İşverenin talimatlarına uyma … Okumaya Devam Et

El Aletleriyle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Konu Özeti

El Aletleriyle Çalışmalarda İş Sağlığı Ve Güvenliği Konu Özeti EL ALETLERİYLE ÇALIŞMALARDA İSİG Sık kullanılan el aletleri çalışma alanına yakın olmalıdır. Atölyedeki giyim kuşam: · Kısa kollu giysiler giyilmeli ya da kollar sıvanmalıdır. · Kıravat takılmamalı. · Parçalı ve bol giysi giyinmemeli. · KKD kullanılmalı. · Aksesuar takılmamalı. El Aletleri 2’ye ayrılır:1) Elektriksiz el aletleri.2) … Okumaya Devam Et

Basınçlı Kaplarda iş Sağlığı Ve Güvenliği Konu Özeti

Basınçlı Kaplarda iş Sağlığı Ve Güvenliği Konu Özeti Basınçlı kap: İç basıncı 0.5 bar ve üstü olan kaplar. Basınçlı ekipman: Basınçlı kap ve bunlarla bağlantısı olan her türlü ekipman boru vs. Emniyet Aksesuarı: Basınçlı kabın emniyetle çalışması için gereken her türlü emniyet donanımı. Basınçlı kap çeşitleri: Asetilen tüpü, sıcak su … Okumaya Devam Et

Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Konu Özeti

Bakım – Onarım İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Konu Özeti BAKIM-ONARIM İŞLERİNDE İSİG. Makinelerin, araç ve tezgahların ömrünü uzatmak bir arıza sonrası oluşacak kaza, yaralanma, can kayıplarını ortadan kaldırmak amacıyla yapılan planlı ve düzenli çalışmalardır. Bakımda amaç; makinelerin ömrünü uzatmak ve arıza sonrası ortaya çıkabilecek kazaları önlemek. Bu amaçla tüm … Okumaya Devam Et

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için)

2013 Hap Bilgiler (iş sağlığı ve güvenliği sınavı için) s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması  1 Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi  2 Genel Hükümler 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren tarafından  3 Genel Hükümler 15 yıl işveren işçilerin işten ayrıldıktan … Okumaya Devam Et

42 Sayfada İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Konu Özeti

Arkadaşlar, 42 sayfadan oluşan çok kaliteli bir özet. Tüm konuların özetlerini içermekte ve renkli olarak hazırlanmış. Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir; HUKUKİ YÖNDEN İSG İş güvenliği konusunun sahipleri,  Devlet  İşveren  Sendikalar İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı Devletin iş güvenliği sağlama ödevinin kaynağı anayasadır. Anayasanın 2. Maddesinde: TC … Okumaya Devam Et