Arama sonuçları: iş güvenlik

Maden İşlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Maden İşlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası Soru 1 (Ağırlık 5%)   Maden ve Taşocakları İşletmelerinde, aşağıdaki dokümanlardan hangisinin hazırlanması zorunlu değildir? ( )Sağlık ve Güvenlik dokümanı ( )Patlamadan Korunma Dokümanı (x) Açık İşletme Yönergesi   ← Yanlış cevap ( )Tahkimat Yönergesi   Puan: 0% Test içindeki puanı: 0% × 5 = 0%   274   Soru 2 (Ağırlık 5%)   … Okumaya Devam Et

Maden İşyerlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Maden İşyerlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası  Sorular / Cevaplar Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde geçen “İşyeri” kapsamını tam olarak ifade eden cevap hangisidir?   Yeraltı ve yerüstü maden çıkarma işleri ve yardımcı işlerin yapıldığı tesisler ve binalar İşçilere ait yatıp kalkma yerleri, Hafriyat dökme … Okumaya Devam Et

Kaynak İşlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Kaynak İşlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası  Soru-1 Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az kaç metre olmalıdır?   a-1 metre         b-3 metre         c-5 metre         d-7 metre   Cevap c   Soru-2 Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir?   a-Su                b-Toz              … Okumaya Devam Et

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Soru Bankası

YÜKSEKTE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Soru Bankası   1.      CE (Conformity of Europe) harfleri ne anlama gelmektedir? a)      Konforlu Avrupa b)      Avrupa’ya uygunluk c)      Avrupa birliği d)      Gümrük birliği   Cevap b   2.      EN (Europe Norm) harfleri ne anlama gelmektedir? a)      Avrupa kupası b)      Avrupa standartları c)      Avrupa yakası d)      Avrupa kalitesi   … Okumaya Devam Et

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları ile ilgili soru bankası

Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları ile ilgili soru bankası Soru-l Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamına aşağıdaki işyerlerinden hangisi girmez?   a-Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması b-Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması c-Madenlerin çıkarma amacıyla araştırılması d-Çıkarılan madenlerin işlenmesi hariç, satışa hazırlanması … Okumaya Devam Et

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili soru bankası

Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik ile ilgili soru bankası   Soru-l Aşağıdaki işlerden hangisi Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği kapsamındadır?   a-Yol yapım işleri b-Madenlerin yeraltı veya yerüstünden çıkarılması c-Madenlerin sondaj kuyuları açılarak çıkarılması d-Arama amacıyla sondaj yapılması   Soru-2 Projenin uygulanması aşamasında işveren veya proje sorumlusu tarafından sorumluluk verilen … Okumaya Devam Et

İnsaat İşyerlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

İnsaat İşyerlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası Soru 1 Yapı işlerinde işveren Bakanlığın ilgili bölge müdürlüğüne hangi şartla bildirim yapar?   a-İşin büyüklüğü 500 yevmiyeden fazla çalışma gerektirirse b-Yapı işi 30 iş gününden fazla sürecek ve devamlı olarak 10’dan fazla işçi çalışacaksa c-Yapı işi 10 iş gününden fazla sürecek ve … Okumaya Devam Et

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası

SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ ile ilgili soru bankası   Soru-1 Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaretlerlere ne denir?   a-Tehlike İşareti b-Yasak İşareti c-Tehlike Uyarı İşareti d-Uyarı İşareti   Cevap b   Soru-2 Aşağıdakilerden hangisi geçici işarettir?   a-Konteynır ve borular üzerindeki işaretler b-Acil kaçış … Okumaya Devam Et

Maden İşlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Maden İşlerinde Güvenlik  ile ilgili soru bankası  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,“İş Teftiş Kurulu Başkanlığı Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Proje Denetimi Değerlendirme Raporu-Nisan 2005” kapsamına göre kaza sebepleri sıralamasına göre en çok hangi tespit göze çarpmaktadır? Bir cevap seçin. a. Malzeme Düşmesi b. Düşme c. Göçük d. Makine Teçhizat … Okumaya Devam Et

Kaynak işlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası

Kaynak işlerinde Güvenlik ile ilgili soru bankası Soru-1 Kaynak işlerinin yapıldığı işyerlerinde tavan yüksekliği en az metre olmalıdır? a-1 metre       b-3 metre       c-5 metre       d-7 metre Soru-2 Oksijen tüplerinin valfları ve manometreleri ile tesisatının, aşağıdaki maddelerden hangisi ile temas etmesi tehlikelidir? a-Su               b-Toz            c-Toprak                  d-Yağ Soru-3 Kaynak işlerinde çalışanlar, günde … Okumaya Devam Et