6331’e Göre Maddeler Halinde Özetler ve Tarihlerine Göre Olan Olaylar – indir

Arkadaşlar,

İnternet ortamında rastladığımız başka bir kaynak. Excel dosyası olarak hazırlanmış bir çalışma. Maddeler halinde konu özetlerini ve tarihlerine göre meydana gelen olayları bulabilirsiniz.
Not : Son çıkan yönetmelikleri bu dokümanın güncelliğini kontrol etmenizde yarar vardır.

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir, beğendiğiniz taktirde sayfa sonunda bulunan linkten dosyayı indirebilirsiniz.

MADDELER HALİNDE KONU ÖZETLERİ

s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması
1 Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi
2 Genel Hükümler 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren tarafından
3 Genel Hükümler 15 yıl işveren işçilerin işten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre
4 Genel Hükümler 2 yıl borçlu şirket alan işveren ve veren işveren borçlara karşı yükümlülüğü
5 Genel Hükümler 20 saat çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık bu saatten az çalıştırılamaz
6 Genel Hükümler 3 iş günü işverenin meydana gelen iş kazalarını kazadan sonra sgk ya bildirme süresi
7 Genel Hükümler 3 iş günü işverenin meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten sonra sgk ya bildirme süresi
8 Genel Hükümler 6 ayda bir işveren bu süre içinde iş sağlığı ve güvenliği kurul raporlarını incelemekle yükümlüdür.
9 Genel Hükümler 30 gün işletme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir
10 Genel Hükümler 20 gün maaş ödeme günü 20 gün geçmiş eleman iş görmeme hakkını kullanabilir.
Genel Hükümler periyodik
kontrollerin
bildirimi
periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
1) Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
a) Adı ve soyadı.
b) T.C. kimlik numarası.
c) Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.
d) Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası.
e) Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı.
(2) Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
(3) Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir. Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
(4) Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
(5) Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
(6) Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.
11 Genel Hükümler 6331 uygulanmayan
yerler
1.fabrika, bakım merkezi, dikimevi ve benzeri işyerlerindekiler hariç, türk silahlı kuvvetleri,
genel kolluk kuvvetleri ve milli istihbarat teşkilatı müsteşarlığının faaliyetleri
2. afet ve acil durum birimlerinin müdahale faaliyetleri
3. ev hizmetleri
4. çalışan istihdam etmeksizin kendi nam ve hesabına mal ve hizmet üretimi yapanlar
5. hükümlü ve tutuklulara yönelik infaz hizmetleri sırasında iyileştirme kapsamında
yapılan işyurdu, eğitim, güvenlik ve meslek edindirme faaliyetleri
12 Genel Hükümler 161 ILO nun sağlık hizmetlerine ilişkin sözleşmesi
Genel Hükümler 155 ILO nun 155 sayılı ilişkin sözleşmesi ulusal politikaların belirlenmesi ve çalışma ortamı
hakkındadır.
Genel Hükümler hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiille maddi ve manevi bir zarar vermiş olan
kişinin verdiği zararı tenzin etme yükümlülüğüne haksız fiil sorumluluğu denir.
Genel Hükümler İSGGM iş sağlığı ve güncelliği konularında mevzuat çalışması yapmak İSGGM nin işidir.
Genel Hükümler İSGÜM Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetleri sunar.
Genel Hükümler İTK
(iş teftiş kurulu)
İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetler.
Genel Hükümler ÇASGEM Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika programları düzenlemek.
Genel Hükümler SGK Sosyal güvenlik polikilarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamak.
13 Genel Hükümler ISO 9001 kalite
14 Genel Hükümler ISO 14001 çevre
15 Genel Hükümler ISO 17025 laboratuvar akreditasyonu
16 Genel Hükümler ISO 18001 iş sağlığı ve güvenliği
17 Genel Hükümler ISO 27001 bilgi güvenliği
18 Genel Hükümler ISO 22000 gıda güvenliği standartları
19 Genel Hükümler ISO uluslararası standartlaştırma örgütü
20 Genel Hükümler ISSA uluslararası sosyal güvenlik örgütü
21 Genel Hükümler ICOH uluslararası iş sağlığı komisyonu
22 Genel Hükümler IAL uluslararası iş denetim örgütü
23 Genel Hükümler OSHA avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı


..
.

YILLARA GÖRE MEYDANA GELEN OLAYLAR

Yıl Meydana Gelen Olay
1919 ILO (uluslararası çalışma örgütü) kuruldu
1920 sağlık bakanlığı kuruldu
1930 hıfzıssıhha kanunu çıkarıldı
1932 Türkiye’nin ILOya katıldığı tarih
1937 3008 sayılı iş kanunu yürürlüğe girdi
1945 İSGGM Çasgem bünyesine bağlı olarak çalışmaya başladı
1946 WHO (dünya sağlık örgütü) kuruldu
1946 çalışma bakanlığı kuruldu
1948 Türkiye’nin WHOya katıldığı tarih
1950 avrupa insan hakları sözleşmesi kabul edildi
1950 emekli sandığı kuruldu
1950 sanayi ve ticarette iş teftişi hakkında uluslararası sözleşme onaylandı
1954 avrupa insan hakları sözleşmesini Türkiye’de onayladı.
1955 çasgem ilk olarak bu yılda kuruldu adı çasgem değildi.
1965 506 nolu ssk kanunu kabul edildi
1965 sosyal sigortalar kurumu kuruldu
1969 İSGÜM İSGGM merkezine bağlı olarak çalışmaya başladı.
1971 1475 sayılı iş kanunu çıkarıldı
1971 bağkur kuruldu
1976 ILO nun Türkiyede ilk ofisi Ankarada kuruldu.
1979 iş teftiş kurulu kuruldu
1983 toplu iş sözleşmesi kanunu ile sendikalar kanunu yürürlüğe girdi
2003 İSGGM iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü oldu
2003 1955 te başka adla kurulan ÇASGEM bu yılda esas adını aldı
2003 4857 sayılı iş kanunu yürürlüğe girmiştir.
2007 OHSAS 18001 İSİG YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCELLENMESİ
7.Nis dünya sağlık günü


..
.

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;
6331 e göre özet.xlsx

Kaynak : https://www.facebook.com/download/569817456432375/6331%20e%20g%C3%B6re%20%C3%B6zet.xlsx