Download WordPress Themes, Happy Birthday Wishes
Anasayfa / Konulardan Hap / Kısa Spot Bilgiler / 600 Soru – Cevapla Hızlı Tekrar (excel formatında 2. kısım) indir

600 Soru – Cevapla Hızlı Tekrar (excel formatında 2. kısım) indir

Arkadaşlar,

Yusuf PEKGÖZ’ün yapmış olduğu çalışmayı güncellemiş ve soru sayısını excel dokümanı formatında 600’e çıkartmıştır. Yeni çalışmasıyla ilgili görüntüler aşağıdaki gibidir. Beğendiğiniz taktirde sayfa sonunda bulunan indirme linkinden excel dokümanı formatında dosyayı indirebilirsiniz.

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

mevcut hap bilgilerin güncellenerek yapılmış sunumudur….istemeden bir kaç hatalı soru çıkabilir…her sorunun cevabı cümle sonundaki kırmızı noktacığın içindedir
mouse imlecini kırmızı noktacığa götürürseniz  o sorunun cevabı görünecektir
ilk sürümde 250 soru vardı , bu ikinci sürümde 600 e tamamlandı…..üçüncü sürümde 1000 e tamamlanacaktır….son sürümde kaçta biterse 🙂
yusuf pekgöz       kasım 2013         iyi çalışmalar dilerim……..(  c sınavında bu yöntemle çalışmak benim çok işime yaradı , umarım sizinde işinize yarar )
1 • Organik Kimyasallar 2’ye ayrılır ;
2 • Nitrobenzen……
3 • Sülfirik asit…..
4 • Kimyasalların sınıflandırılmasında fiziksel ve sağlık zararları ve taşıma esasları……. İLO sözleşmesi.
5 • Kimyasalların özellikleri göz önünde bulundurularak sınıflandırma……….. İLO tavsiye kararı.
6 • BM tarafından hazırlanan tehlikeli maddelerin taşınması ……………. sınıfa ayrılmıştır.
7 • Tehlikeli maddelerin karayolunda taşınması…….
8 • Deride renk değişimine sebep olan kimyasallar ……………dir.
9 • Karbondioksit = …………….
10 • Metan =………………
11 • Karbonmonoksit = …………………
12 • Endüstride boya imalatı ve soğutucu olarak……………… kullanılır.
13 • Benzen………kanseri yapar.
14 • Kanser oluşum sürec……… dönemidir.
15 • Doğalgaz havadan……….., LPG…………..
16 • Hidrojen Klorür =………….. ,, Nitrik Asit =……………
17 • Asbestler 2 gruba ayrılır………………..
18 • Krizotil ( beyaz asbest ) …………………………
19 • Kimyasalların bağışıklık sistemi üzerinde oluşturduğu etkiye……………… denir.
20 • Gebelere,…………….. etki.
21 • Karbon sülfür = …………. ,, Asetilen =………….. ,, Fosfor penteklorür = …………….
22 • Detanosyon hızına göre……’e ayrılır.
23 •  Basınç altındaki gazın, sıvılaşabildiği sıcaklık……………
24 • Parlayıcı ve patlayıcı gaz ölçümü …………. ile yapılır.
25 •  patlayıcı ortam derecelendirme sınıfıdır…………
26 • NFPA’ya göre kırmızı ( …….. ) , mavi (………) , sarı (………… ) , beyaz (………….. )
27 • NFPA’ya göre OX = ………, W = …………
28 • NFPA’ya göre 4 = Öldürücü , 3 = Çok tehlikeli , 2 = Tehlikeli , 1 = Az Tehlikeli , 0 = Tehlikesiz
29 • Tehlikeli Maddele……………. sınıfa ayrılmıştır.
30 • S =……………. , R =………………
31 • Çok Kolay alevlenir = ………. ,,, Çok Toksit =……….. ,,, Aşındırıcı =…………. ,, Tahriş = …………
32 • Etiketlemede tehlike =…………….zemin üzerine………….. sembol.
33 • Etiketteki sembol ,etiketin en az…………..u veya en az ………….. olmalı.
34 • S1 = …………………. , S24= ………………….
35 • MSDS ‘de …………standart başlık vardır.
36 • Asbest’in püskürtülerek yapılan boyamalarda malzeme yoğunluğu ……………az olamaz.
37 • Asbetst le çalışmalarda işçilerin sağlık durumları………. yılda kontrol edilmeli.
38 • Asbest TWA değeri…………. geçmemeli.
39 • Asbest kayıtları ………… yıl saklanmalı.
40 • Akut arsenik zehirlenmesinde yükümlülük süresü…….. ay
41 • Kronik Kurşun zehirlenmesinde yükümlülük süresi……….yıl.
42 • Kurşunla çalışan işçiler…………. ayda bir sağlık muanesi yapılmalı.
43 • İşyeri havasında kurşun miktarı………. geçmemeli.
44 • İşyeri havasında civa miktarı………………. geçmemeli.
45 • İşyeri havasında arsenik miktarı……………. geçmemeli.
46 • İşyeri havasında kükürtlü hid. Miktarı…………
47 • İşyeri havasında berilyum miktarı……
48 • Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri……….
49 •  Kimyasal Maddelerin Servis kayıt numarası……………
50 • Tehlikeli sıvınların bulunduğu tank,depolar en geç………….bir defa kontrol edilecek ve onarımda bunlar tamamen boşaltılacak,bağlantı boruları sökülecek ve vanaları kapatılacaktır.
51 • Parlayıcı,patlayıcı ve tehlikeli maddelerin bulunduğu yerlerde telekomünikasyon kablolarıda dahil bütün yer altı kabloları en az …… cm derinliğe koyulmalıdır.
52 • Parlayıcı sıvıların depolandığı tankların etrafonda tank kapasitesin ½ katı hacminde taşma havuzu bulunmalı.
53 • Yer altı depolarının havalandırma borularının ağızları yerden en az ……….metre yüksekte olmalı.
54 • Dolum yerlerinde LPG ninn tüplere dolduruması işi,stok kapılarına en az ………… metre uzakta olmalı.
55 • Hepatit B, kızamık,kabakulak ve suçiçeği gibi enfeksiyonlar……….. enfeksiyonlarıdır.
56 • Tüberkiloz, difteri , boğmaca gibi enfeksiyonlar……….enfeksiyonlardır.
57 • Silikoz……………. hastalık değlidir.
58 • Lefionella bakterilere ……………. vücuda girerler.
59 • Biyolojik etkenler……….gruba ayrılmıştır.
60 • Grup 1 = ……….
61 • Grup 2 =……………….
62 • Grup 3 =…………………
63 • Grup 4 = ………………..
64 • Grup 3 ve grup 4 ‘e maruz kalan işçilerin listesi,kazalar gibi kayıtlar…………. yıl saklanır.
65 • Kalıcı ve gizli enfeksiyona neden oılduğu bilinen biyolojik etken kayıtları ………….. yıl saklanır.
66 • Grup 2,3,4 etkenleri ilk kez kullanımda Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlığına işin başlamasından …. gün önce bildirim yapılmalı.
67 • Hastalığa yakalanan işçilerin sağlık gözetimleri yapılır ve bunları ………….yıl süreyle saklanır.
68 • Zararlılığı bilinmeyen maddelerle çalışan laboratuarlar koruma düzeyi……… dir.
69 • Henüz değerlendirilmemiş olan biyolojik etkenler grup…. sınıflandırması dahil edilir.
70 • Gücü elinde bulunduran kişi yada grubun diğerlerine psikolojik yoldan baskısı………..dir.
71 • Kaynak ışınlarının : İnfared Işınları %….. , Görünen ışınlar %…….., ultraviyole %……
72 • Oksijen tüp. Yanıcı gaz tüplerinden en az…. metre uzakta depolanmalı, eğer aralarına …. dk yangına dayanıklı duvar var ise bu uzaklık …..metredir.
73 • sol vida dişli tüpler……………..
74 • sağ vida dişli tüpler…………..
75 • Basınclı gaz tüp sıcaklığı en fazla……. C
76 • Kaynak makinası çalışırken ………. volt, boştayken…………..volt.
77 • Elektirik kaynağı yapılırken başka işçiler….. metre yüksekte olmalı.
78 • Hortum renkleri : asetilen ( ….ı ) , Oksijen (……. ) , azot (…… )
79 • Tüp renkleri : asetilen (………… ) , bütan-propan-hidrojen ( ……….. ) , Amonyak – asitkarbonik-basınclı hava (…. ) , Oksijen (……i ) , Azot (…..)
80 • Tehlikeli gerilim,alternatif akımda …… volt , doğru akımda ……. volt.
81 • Kaçak akım koruma anahtarı , can güvenliği için…..mA , yangından korunma için ……. mA de açılır.
82 • 32 amperin üstünde olan sigorta en az….. şalter ile kontrol altına alınmalı.
83 • Toprak ile pontasiyel farkı……. volttan fazla olanlar özel yerlerde bulundurulacak.
84 • Gerilim 230 voltan büyükse sigorta değerlerinde …… amper üstünde olanlar kapalı tablo içinde olacak ve en az bir şakter ile kontrol altında olucak.
85 • Güvenlik transfoırmatörü    kullanılması halinde çıkış   devresinde en fazla…… adet elektirikli el aleti bağlanır.
86 • Kazannlar tanklar   ve benzeri    dar nemli    ve ııslak yerlerde elektirilki el    lambaları doğru akımda en fazla …… volt, alternatif akımda en fazla ise…… volt.
87 • Ülkemizde 650 volt gerlim bulunan şalterlerde…..cm yüksekte olmalı.
88 • Alçak gerlimli tesisatta servis koridorları en az…… cm.
89 • Yüksek gerilimli tesisatta servis koridorları en az…… cm.
90 • Alçak ve yüksek gerlim tesisatında tavan yüksekliği en az ….. metre.
91 • Patlayıcı zararlı mad. Bulunduğu tesiste,aydınlatma dahil elektiril tesisatı………..geçmeyen süreler içinde kontrol edilecek.
92 • Paratonerler ve yıldırıma karşı alınan önelemler…… bir defa kontrol.
93 • Alçak gerilim etkin değeri …….volt ve altı.
94 • Yüksek gerilim etkin değeri…….. volt üstünde.
95 • Tehlikeli gerlim etkin değeri ……. voltun üstünde.
96 • Açık hava tesislerinde cevresi en az…….. metre yük. Çitler yapılır.
97 • Yer değiştirebilen elemanları topraklama tesisat……. bir kontrol
98 • Elektirik üretim,ileti ve dağıtım tesisi………. bir.
99 • Enerji nakil ve dağıtım hattı…… yılda bir.
100 • Bir katı mad. Isı etkisi altında kimyasal olarak çözünmesi olayı:………..
101 • Kapalı yerlerde kömür stoğu yapılırken piramitlerin taban çapı en çok…… metre,yüksekliği …… metre yapılmalı.Yığınlar arasında 0.5 cm aralık olmalı.
102 • Benzin ….. C’de buhar haline geçer.
103 • Akaryakıtların özgül ağırlıkları sıvıdan……..
104 • LPG patlama limiti %………. arasıdır.
105 • Doğalgazın alt patlama sınırı ( lel ) %…….., üst patlama sınırı(uel) %………..
106 • 1m3 doğalgaz yanması için …….. m3 oksijen gerekli.
107 • Normal şartlarda havada %…………oranında bulunan oksijen yanma olayının temel unsudur.
108 • Yanmanın sürmesi için ortamda en az %………….oksijen olmalı.
109 • Oksijenle birleşmeye başlamış cisim yanmaya devam edebilmek için…… c ile ……….. c ısıya ihtiyaç duyar.Bu ısıya….. ısısı denir.
110 • Isı ortamda 3 şekilde yayılır ;………..,…………….. ,……………….
111 • Demirin yanması……………. yanmadır.
112 • Yangın 5 yolla yayılır………………………………..
113 •  ısınan gazın hava hacmi genişleyerek havaya karışması ve yanma ısısı bulmaları.:=……………..
114 • Katı madde yangınlarında yayılm…………. ile olur.
115 • Soğutularak söndürme 3 e ayrılır………………….
116 • Petrol ve sondaj kulelerinde çıkan yangınları söndürmede en etkili………………dir.
117 • İşcilerin, ateş ve dumana karşı korunmuş alana ,ateş kesici duvar kapısına ulaşabilecekleri uzaklık ; Çok tehlikeli yerlerde….. m, tehlikeli ve az tehlikelide …… metredir.
118 • Seyyar yangın söndürme cihazları……ayda bir defa kontrol.
119 • …… ayda bir alarm ve tahliye denemeleri yapılmalı.
120 • Kömür stokları yüksekliği….. m.boyu….. metre ve eni……. metredir.
121 • Kullanıcı yük katsayısı :………………
122 • Yangın kompartımanları en az ………… dk yangına dayanaklı.
123 • Yüksek bina : bina yükseliği ……….. mt fazla,yapı yüksekliği……… mt fazla.
124 • Bina yüksekliği…………fazla olanlarda bina dışına açık merdinen izin verilmez.
125 • Hastanelerde koridor genişliği……… metreden az olamaz.
126 • Transformatörler ve jenaratömrlerin kurulacağı odanın bütün duvalar,tavan tabanı en az……….. dk dayanklı olacak.
127 • Yangın yönlendirme işaretleri yerden ……….. cm yük konulacak.
128 • Acil durum aydınlatmaları en az….. dk çalışmalı.Eğer kullanıcı yükü ….. den büyükse ……. dk olmalı.
129 • Yangın uyarı butonlarına bir kattaki herhangi bir noktadan butona uzaklığı….. m geçmemeli.Yerden en az ….. cm , en cok …… cm yükseklğe konulur.
130 • Sesli uyarı sistemleri….. m uzalıkta en az ….. dba , en cok …… dba duyulmalı.
131 • Sesli uyarı cihazları yerden….. cm yükseklikte ölçülecek ve ortam sesinin en az …….db a üstünde olacak.
132 • Yangın yükü : yanıcı mad. Kütelerini ve alt ısı değerleri çarpımının toplamı, plandaki toplam alana bölünmesiyle elde edilen mj/m2 dir.
133 • Kapalı otoparklarda alanın …..m2 yi asması durumunda mekanik duman tahliye sistemi yapılacak.
134 • Yangın dolaplarının birbirinden uzaklığı en fazla …. m.
135 • İmar planı……..m2 den büyük olan yerleşim alanlarında dış hidrant sistemi olmalı.
136 • Otomatik yağmurlama sistemi ; yapı yükseklği ….. m fazla olan konut hariç binalarda , Yapı yükseliği …… fazla olan konutlarda,……..m2 otoparklarda.
137 • Söndürme ve kurtarma ekipleri ….. er kişilik.
138 • Koruma ve ilk yardım ekibi…… şer kişilik.
139 • Düşük tehlike sınıfında her …… m2 de, orta ve tehlikeli sınıfta her…… m2 de yapılar için…… Adet….kglik kuru kimyevi tozlu söndürme cihazı olmalı.
140 • Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi ……. m.
141 • Söndürme cihazı yerden …… cm yükseklikte olmalı.
142 • Kaçış merdiven basamak yüksekliği …….. cm den cok, genişliği ……… cm den az olmamalı.
143 •İSG kurulu…..kişiden oluşur
144 • Kaçış yolu kapılarının genişliği …. cm den ,yüksekliği….. dan az olmamalı.
145 • Ocakta çalışan işçilerden….. ten az olmamak üzere , en az %….. lik kısım ilk yardım eğitimi almalı.
146 • Acil durum planı……yılda bir gözden geçirilmeli.
147 • Ağır ve tehlikeli işlerde ….. işciden biri ilk yardımcı olmalı.
148 • Kapalı işyerleri günde en az….. defa bir saatten az olmamak üzere havalandırılır.
149 • Kriyojenik sıcaklık =…… c ile mutlak sıfır arasındaki sıcaklık.
150 • Mutlar sıfır =…… c
151 • Kazanlarda en az….. adet su seviye göstergesi olacak.
152 • Sıcak su kazanlarında….. tane termometre
153 • Subaplara gelen buhar basıncı…….kg/cm2 yi geçmeyecek.
154 • Basınçlı kaplarda emniyet valfleri,azami işletme basıncının …… katına açılacak.
155 • Vibratör için……sınıfı gerekmez.
156 • Yerden kumandalı vinç operatör belgesi…….. tarafından verilir.
157 • Malzeme istifleme yükseliği …… metreden fazla olmayacak.
158 • Forklift yük taşırken yükün yerden yüksekliği…… cm’yi geçmemeli.
159 • Karayolu taşıma kanununa göre faaliyet gösterecek sürücüler ….. belgesi alması lazım.
160 • SRC1 =……………
161 • SRC2 =……………..
162 • SRC3 =………………..
163 • SRC4 =……………………
164 • SRC5 = ………………….
165 • El aletlerinin konulduğu raflardan düşmemesi için raf eteklik yüksekliği en az…………..cm olacak.
166 • Statik duruş gerektiren işlerde her…. dk da değişiklik yapmak gerekli.
167 • Çalışma duruşlarında kullanılan risk değerlendirmeleri : ……,……..,…………..
168 • Erkek işçinin kaldırabileceğini max. Yük……… kg’dir.
169 • Çatılarda ve eğik yüzeylerde çalışmalarda … m korkuluk yapılmalı.
170 • Hızı ……. olan rüzgarlarda çalışmalar durdurulmalı inşaatta.
171 • Tam vucud kemer sistemleri özellikleri ……….’de verilmiştir.
172 • Korkuluklu çalışma imkanı olmayan, ……….metreden fazla yüksekteki binalarda her çalışmada tedbirler alınacaktır.
173 • 5 ton veya daha fazla yük kaldıran raylı vinçlerde en az………..…. elektrikli fren yada ……………… ve ……. fren bulunmalıdır.
174 • Vinç arabalarında geçit ve sahanlıkları ile bunların altına ve üstüne rastlayacak sabit tesisler arasında…….. cm’den az açıklık olmayacak.
175 • Köprü ayaklı gezer vinçlerin geçtiği yol boyu, rayların her iki tarafı ……………..cm eninde serbest tutulacak.
176 • Ray üstünde çalışan vinçlerde,üzerinde gidip geld. rayların her iki başına ve en az …………………….. konulacak.
177 • Bakım onarım nedeniyle fırın ve ocakların içine girilmeden önce sıcaklık 50 C’ye düşürülmeli.
178 • Tehlikeli,yanıcı maddelerin depolandığı,taşındığı kaplarda bakım onarım ve kaynak tamiri  yapılmadan ……………………………….
179 • Koldan gelen bir sinir ve kas bağı, el ayasının tabanından ve bilek bölgesinde dar bir kanaldan geçerek ele ulaşır.Bu dar kanala………..denir,içinde geçen sinir ise ………………….
180 • İskelelerde, köprü görevi görecek geçitler 60 cmden dar ve korkuluksuz olmamalı.
181 • Sabit platform yapılamayan durumlarda geçici iskele yada iş ekipmanı kullanılmalı.
182 • Yükseklik      tabandan     3 m olan     ve düşme   veya   kayma    tehlikesli    olan,kiremit döşeyicileri,dış boya,gırgır vinçleri,kuyu,lağım gibi çalışmlarda işçilere güvenlik kemeri verilecektir
183 • Seyyar merdivenlerde ; Sınıfı veTaşıyacağı Yük İş Derecesi
1- 140 Kg Extra Ağır Hizmet
1 120 Kg Ağır Hizmet
2 105 kg Orta Hizmet
3 90 Kg Hafif hizmet
184 •  uzatmalı merdivenlerde ;
 10 Metreye kadar üst üste binme minumum 90 cm
 10-15 metreye kadar üst üste binme minumum 120 cm UZATMALI MERDİVENLERDE
 15-18 metreye kadar üst üste binme minumum 150 cm
185 • Tek seyyar merdiven en fazla 9 metre olmalı.
186 • Seyyar merdivenler , ulaşacakları seviyeden en az 1 metre uzun olmalı.
187 • Ayaklı merdivenin üst iki basamağına oturulmamalı.
188 • Korkulukların tabandan yüksekliği 90 cm olmalı.
189 • Korkuluklar 100 kg yüke dayanmalı.
190 • Yapı alanın cevresi çok açık ve geniş ise ……… cm korkuluk yapılmalı.
191 • Kazı alanlarında,araçlar için rampa eğimi…. dereceyi geçmemeli.
192 • Yapı işlerinden kazıdan çıkarılan toprak en az…. metre öteye atılmalıdır.
193 • Kazılarda göçükler için ….. sistemi olmalı.
194 • Kazı işlerinde ….. metre derinlikten sonra işçilerin inip çıkmaları için el merdiveni olmalı.
195 • Patlayıcı mad. Kullanımında …. m uzaklıktaki cevrede kavlak muayenesi yapılmalı.
196 • Patlamadan sonra …. saat içeri girilmemeli.
197 • Derinliği 25 m aşan kuyularda işçilerin kuyuya inip çıkmaları için kullanılan boçurgetler veya vinçler ….. olacak ve……. işletilecek.
198 • Kalas uçları     iskele bitiminde     kendi uzunluğunun    …….. undan      fazla      çıktığı hallerde, o kısma geçmeyi önleyecek uygun korkuluklar konulacak.
199 • İki dikme arası yük taşıyan iskelelerde …. cm, yük taşımayan iskelelerde ise…… metreden daha fazla olmayacak.
200 • Çelik borulu iskelelerde,düşey ve yatar borulardaki ekler en çok 6 metrede bir yapılacak.
201 • Asma iskelelerde her metrekareye 400 kg fazla yük konmayacak ve 4 den fazla işçi çalıştırılmayacak.
202 • …..metre den  uzun merdivenler, el merdivenleri çelik boru veya profilden yapılacaktır.
203 • Sıva veya hafif işlerde   kullanılacak sıpa    iskelelerinde   iskele genişliği …… cm’den az,  yüksekliği … cm’den çok,platform kalınlığı …. cm ve genişliği …. cm,iskele kirişleri ve bacakları …… cm
   kesitinden   küçük   ,takviye için    kullanılacak olan     çapraz ve düz bağlantılar      ………. kesitinden küçük olmayacaktır.
204 • Sabit merdivenlerde her …. mde dinlenme platformu yapılacak.
205 • Yıkım işlerinde ,yıkılacak kısmın etrafından yapı yüksekliğinin….. katına eşit alan bırakılacaktır.
206 • Gaz metal ark kaynağında ve metal gaz kaynağında ….. desibel gürültü pikleri oluşur
207 • Yapı iş defterine ,… kontrolü , …. Kontrolü…… kontrolü yazılır.
208 • Kaynak işlerinde tavan yüksekliği….. m olmalı
209 • Kaynak makinelerinin boşta çalışma gerilimi alternatif akımda ….. volt, doğru akımda ….. V
210 • Basınçlı gaz tüplerinin hortumları en az……. metre olmalı.
211 • Asma iskele uzunluğu en fazla ….. metredir.
212 • Baretler …..kg bilyenin…… mt.den uzerine dusmeye dayanimli olmalidir.
213 • Elektrik islerinde kullanilan yuksek duzeyde plastik baretler……………… volta kadar bozulmadan koruyuculugunu surdurur.
214 • Seyyar   merdiven   ayağının,   dayandığı   duvara    yatay    mesafesi,    zeminle    merdivenin    duvara dayandığı yer arasındaki düşey mesafenin……………den az olmamalı.Dayanma açısı en az
…… derece olmalı.
215 • Korkuluk eteklerinin yüksekliği tabandan en az…… cm olmalı ve gerektiğinde tabanla en çok ……… cm bir aralık bırakılmalı.
216 • İşyeri merdivenlerinin mukavamet katsayısı ….., metrakarede en az ……..kg yük taşımalı.
217 • İşyerinde …….. basamaktan fazla olan merdivenlerde korkuluk ve trabzan olmalı.
218 • Belediye sınırları içerisinde ve kalabalık yerlerde yapı alanının çevresi ortalama …. mt yüksekliğinde tahta perde ile çevrilmeli.
219 • Patlayicinin ateslenmesi en yakin delige …………………… mt.den az olmamak uzere tesis sahasi disina secilen bir yerden yapilir.
220 • CE isaretinin yuksekligi asgari …. olmalidir.
221 • Merdiven egimi en fazla ……derece olacaktir .
222 • Kompresorde bulunmasi gereken cihazlar : Manometre, su tahliye sistemi ,uzaktan durdurma sistemi
223 • Hareketli mekanik ekipman ile yapi elemani arasinda en az ……cm olmalidir.
224 • Gevsek ve az sıkı zemin , iksasiz sevli insaat cukurlarinda en fazla…. derecelik aci olmalidir.
225 • Risk   kişi   tarafından    ilk    belirlendiğinde   bir    önem    seviyesinde algılanır.Ancak zamanla düşüş gözlenir buna ………. denir.
226 • Maden     taş    ocaklarında    ve     tünel    yapımında    iş güvenliği için ,   vinç ve varagel baş ve diplerine kurulan koruyucu düzene……….denir
227 • Röset , kuyu ve başaşağıların ve başlarının katlardaki yatay yollara olan bağlantı yerlerine…. Denir
228 • açık işletmelerde belirli aralık,kot ve eğimlerle meydana getirilen basamak şeklindeki çalışma yerlerine……..denir
229 • Fenni nezaretçi….. günde bir denetim yapar.
230 • Maden ocaklarında imalat haritaları ……bir işlenir
231 • Bir kişinin taşıyabileceği max. Patlayıcı madde miktar ……..kg dir.
232 • En çok….. lağımın ateşlenmesi aynı anda yapılır……i halinde,……. ile.
233 • Elektirikle ateşlemede,alana en az….dk kimse giremez.
234 • Fitil vb. ateşlemede alana en az….. saat kimse giremez.
235 • Patlamamış lağım deliği en az……cm yakınında başka bir delikle patlatılır.
236 • Kömür ocaklarında , lağımlar yalnızca…… kapsülle ateşlenir
237 • Kömür ve kükürt ocaklarında…………………….. kovanlı kapsül kullanılmaz,……………. kovanlı kapsül kullanılır.
238 • Ateşci , grizulu ocaklarda lağım deliklerini doldurmadan önce………………….m yarıçapında ki bir alan içinde ölçüm yapar.
239 • Yeraltı deposunda sıcaklık…………… derece olmalı.
240 • Ortamda %…… metan bulunduğunda ateşleme yapılmaz.
241 • Metan gazı % ….. in altında ise patlatma yapılabilir.
242 • Demir yollarının eğimi % ……den fazla olmamalı.
243 • Eğimleri…….. dereceyi geçmeyen yollar,düz veya az eğimli olarak kabul edilir.
244 • İşcilerin gidiş gelişlerine izin verilen ve eğimleri……………….derece arasında olan yollarda tabana basamak yapılır.
245 • Maden ocaklarında halat kafes en altta iken tambura en az 3 kez dolanmış olmalıdır.
246 • Tambur ve makaralarda pik ( font ) mil kullanmak yasak.
247 • Halatlar insan taşınmasında …… aydan fazla kullanılamaz.
248 • İnsan taşınmasında en ağır yük, malzeme taşınmasındaki en ağır yükün %….. ini geçemez.
249 • Her taşıyıcı halat,insan taşınması için hizmete konulmadan önce,taşıması öngürülen yükle en az…….  kez taşıma deneyine tabii tutulur.
250 • %……. den çok metan var ise ,sadece kurtarma ve grizu temizleme çalışması yapılır.
251 • İnsan ve  malzeme  taşınmasında  kullanılan  kuyularda  ,  lağımlarda  ana  nefeslik  yollarında ,eğimli ve düz yollarda hava hızı saniyede ……m’yi geçmemeli.
252 • Grizulu ve yangına elverişli kömür damarlarında işçiler yanlarında …………………………. taşımak zorundadır.
253 • Madenlerde , havada %………dan az oksijen,%……… den çok metan, %……….. den çok karbondioksit varsa çalışılmaz.
254 • 24 saatte 50’den çok işçi çalıştıran her ocakta,yangın ekibi oluşturulacak.
255 • Ocakta çalışan işçilerin……. kişiden az olmamak üzere, en az % ………. ü gerektiğinde kurtarma işlerinde göre almak üzere yetiştirilmelidir.
256 • Kullanılacak taş tozu içinde % ….. den çok organik madde bulunmayacak,…… olmayacak.
257 • Emniyet lambalarında,yalnızca benzin kullanılacak.
258 • Kurtarma istasyonu ….. km’lik alanı kapsar.
259 • Kurtarıcılar,en az ilkokul mezunu ve özellikler ocak içi işlerinde….. yıl deneyimli olmalı.
260 • Kurtarıcı belge sahibi, …..ayda bir geliştirme kurslarına gider.
261 • Yüksekliği …. m ve eğimi…. dereceden fazla olan şevlerde, işçilere emniyet kemeri,baret vs. verilmelidir.
262 • Elle kazı yapılan yerlerde kademe yüksekliği en fazla …… metre olacak.
263 • Bir ayrışıma uğraşmış kalkerlerde,parçalanmış volkanik taş ve tüflerde şev eğimi en fazla ………….. derece olmalı.
264 • Yol,bina,elektirik,havai hat gibi sabit tesislede ….. metre yakında patlayıcı kullanmak yasak.
265 • Ocak içinde….. ay çalışan işçiler deneyimli sayılır.
266 • ocakta en az … kişinin çalıştığı yerlerde dinlenme yeri olacak.
267 •ocakta toplam ……..’den fazla isçinin çalıştığı işletmede tozla mücadele birimi kurulmalı.
268 • Madenler….gruba ayrılır.
269 • Yeraltı üretim yöntemiyle çalışan veya en az 15 işci çalıştıran açık işletmelerde bir ………………..  olmalı.
270 • B sınıfı ateşleyici belgesi …….içindir.
271 • Grizulu ocaklarda,elektrikli ateşleme,……………. ile yapılır.manyetolar …………………. bir defa test edilir.Manyetoların ateşleme akım süresi …. milisaniyeyi geçmemelidir.
272 • Tüm grızulu ocaklarda en geç ….. günde bir ölçüm yapılır.
273 • Yollara arası topuk en az ….. metre olmalı.
274 • Madenlerde,….. ayrı yolla yerüstüne bağlanır.ve bunlar……… altında olamaz.
275 • Kuyu ağzındaki asansör kulesine ……….. denir.
276 • İnsan taşımasında kullanılan otomatik hız ayarlayıcısı bulunan sistemlerde kafesin hızı ……………. geçmemeli.
277 • Tozlu komur ocaklarinin taban tavan ve cevresindeki toz  en az……………………. kez denetlenerek gerekli olcumler yapilir.
278 • ocakta   Patlayicinin ateslenmesi en yakin delige………….t.den az olmamak uzere tesis sahasi disina secilen bir yerden yapilir.
279 • Ayni hava akimindan yararlanan ayaklarda       ve         damar icindeki duz ve egimli yollarda  ; metan orani    %…..i  ; bunlarin baglandigi dönus yollarinda %……’i gecemez.
280 • Havasinda %……………den fazla metan bulunan ocaklarda iscilerin kurtarimi ve grizu temizlenmesi disinda calisma yapmak yasaktir.%…………. oranindaysa tum elektrikli cihazlarin prizleri cikarilir.
281 • En siddetli grizu patlamasi %9,5 siddetinde olur.
282 • Komur ve kukurt ocaklarinda………………………………….…….. kovanli kapsul kullanilirken ………………………… kovanli kapsul kullanilmaz.
283 • Yeraltinda iki   kat   arasini   birlestiren   tahkimatli   bir burun bir bolumunun insan inis ve cikisi icin merdivenle techiz edildigi , bir bolumununse cevher veya ramble nakledildigi acikliga……..
284 • Depoda ….. kg dan çok dinamit……… den çok kapsül olmaz.
285 • Patlayıcı maddenin boyu delik derinliğinin yarısını geçemez
286 • Cepler….. m aralıklarla ve…. kışılık olmalı
287 • Grizu ölçümleri noterce onaylı “ ………. defterine “ yazılır
288 • Hava ölçüm sonuçları “ ………. defterine “ yazılır
289 • Lambalar en az …….. saat yanmalı
290 • Su baskınlarına karşı ……….. m den az olmayan kontrol sondajyon yapılır
291 • Elle kazı yapılan yerlerde sev yüks. 3 m yi aşamaz. Sağlam arazide 60, yumuşak 45, sulu 30 dereceyi geçemez.
292 • NRR = gürültü azaltma oranı
293 • P1 Filtre =……………………..
294 • P2 Filtre =…………………..
295 • P3 Filtre = …………………..
296 • ………buharına karşı K tipi filtre
297 • ……….. ortamlarında ABEK tipi filtre
298 • ………buharına karşı B-P3 tipi filtre.
299 • Baretler TS….. EN…. standartı.
300 • BARET Ağırtlığı TSE’ye göre… gr, avrupaya göre…….. gr
301 • Barette,süspansiyon sistemi,kullanıcın kafası ile baret arasında oluşacak şokları absorblayacak bir iç koruma olması ve kullanıcıların başında ..cm ile .. cm kadar emniyetli bölge
302 • Baretin etrafındaki terek ……. cm’den az olmayacak.
303 • Raf Ömürleri…… yıldır.
304 •Baretler …. sınıftır
305 • a sınıfı genel hizmet, b sınıfı genel hizmet,c sınıfı hizmet ve yangına karşı itfaiye baretleridir.
306 • …….sınıfı baretlerde,delik,metak olmamalı elektrik gerilimine karşı korur…… volta kadar dayanır.
307 • Deri ……….. karşı dirençli değildir.
308 • Kaynakçıların iş elbisesi …………olmalı
309 • Yağ ve akaryakıtla uğraşanlar……………. elbise
310 • Asitle çalışanlar……………….. elbise
311 • Emniyet kemerleri en az … cm genişliğinde ve … mm kalınlığında, en az ….. kg yük taşımalı.
312 • Basit yapıdaki KKD’ler   ( kişisel koruyucu donanım) için …. tipi inceleme gerekmez.
313 • …..C’nin üstünde olmayan sıcak maddelerde çalışmalarda AT incelemesi gerekmez.
314 • ROPS =…….. karşı koruyucu yapılar
315 • FOPS = ……….. karşı koruyucu yapılar.
316 • …… İLO sözleşmesi = iş sağlığı ve güvenliği politikaları
317 • …… İLO sözleşmesi = iş sağlığı hizmetlerinin yerine getirilmesi
318 • …….İLO sözlşemesi = tek kişinin taşıyabileceği azami yük.
319 • ……İLO sözlemşesi : makine koruyucuları
320 • …… İLO sözleşmesi : Sendikalaşma hakkı
321 • Fosseptikler,gıdaların depolandığı yerin ….. m uzağında olmalı.
322 • Duş kabinleri …… derece.
323 • Ses dalgaları : ……m/s hızla yayılır.boyuna dalgalardır.
324 • Frekans : ……
325 • Subsonik sesler : frekansı…. HZ’den az.
326 • İşitilen sesler : ………..
327 • Ultrasonik sesler :…… KHZ’den fazla.
328 • Titreşim şiddeti ………
329 • ………….. insan tarafından duyulur.
330 • İnsanlar ……. Hz titreşime direnç gösterir.
331 • ……. Hz, iç organlarda rezonans yapar.
332 • Titreşim etkileri : fizyolojik,psikolojik,patolojik.
333 • Titreşim yükümlülük süresi …. yıl.
334 • El kol titreşimi sınır değer =…. m/s2 , etki değer =…… m/s2
335 • Butun vucud için sınır değer = …… m/s2,etkin değer ….m/s2
336 • …… C de ısı çarpması olur.
337 • Titreşimin etkisi :………………………. bağlıdır.
338 • ……. titreşim daha tehlikelidir.
339 • ……….. Hz’den büyükler beyaz parmak hastalığı. ( titreşim )
340 • Hava akım hızı …………… olmalı.
341 • Bağıl nem % ……………
342 • Çok buğulu yerlerde sıcaklık ……………. derece.
343 • Suni aydınlatma….şekilde yapılır.
344 • Dışarıdan ışık alan pencereler vb. yüzeylerinin toplam alanı,işyeri tabanı yüzeyine oranı …………….. olmalı.
345 • Açık alanlarda,geçitlerde ….. lüks.
346 • Kaba malzeme taşınmasında,depolanmasında ……. lüks.
347 • Kaba montaj,kazan dairesi,makine dairesi,asansör kabini,yemekhane,tuvalet ……lüks.
348 • Normal montaj,kutulama,konservme…….. lüks.
349 • Ayrıntıların yakında seçilmesi işlemleri …….. Lüks.
350 • Koyu renkli dokuma,büro ,ince işler …….. lüks.
351 • Hassas işlerin sürekli yapıldığı yerller …… lüks.
352 • Aydınlatma şebekeleri ……. voltu geçmeyecek.
353 • Pano odaları ……. lüks,transformatör odaları ………. lüks.
354 • Elektirik açık hava tesisleri ….. lüks.
355 • Yapı içindeki elektirik tesisleri …….lüks.
356 • Algılamamın %……….’ı görerek olur.
357 • ….. Derece açı içerisinde kişiye aydınlatma yansımamalı.
358 • Radyasyon kaynak çalışanları butun vucud alacağı yıllık doz …. remi geçmeyecek.
359 • Toplumdakilerin yıllık dozu ……. remi geçmeyecek.
360 • Yüksek basınçlı çalışma yerlerinde ………… odası olmalı.
361 • Çalışma etiği,hukuka ,düşünmeye ve fesefeye dayalı …
362 • İş ahlakı dine ve dini inançlara bağlı.
363 • İş sağlığı profesyoneller için uluslar arası etik kuralları…….. tarafından hazırlandı.
364 • Beyaz baret :……
365 • Sarı baret :……..
366 • Mavi baret :……..
367 • Kavunici baret :………….
368 • Yeşil baret :……..
369 • Kırmızı baret :………
370 • Variller üstüste en çok…… sıra
371 • Madenlerde kovalar ağızlarından…… cm eksik doldurulacak.
372 • Taşımada kafes kalınlığı…. mm’den az olamaz.
373 • İskelelerin duvara uzaklığı en fazla……. cm.
374 • Sıva badana gibi işlerde iskele genişliği…. cm.
375 • Kapılar en çok….. N kuvvete açılmalı.
376 • Oksijen tüpleri basıncıları …… aşamaz.
377 • Basınclı oksijen tüpleri dk’da en az…… litre vermeli.
378 • Çıkış kapıları arasındaki uzaklık….. m’yi geçmeyecek.
379 • Yangın tüpleri içindeki miktar………..kadar  düştüyse tekrar doldurulacak.
380 • Yer altı depoları …… kg/cm basınca dayanmalı.
381 • ülkemizde ……. yılında kahverengi ve mavi asbest yasaklanmış.
382 • ……. yılında asbest avrupada tamamen yasaklandı.
383 • Asansörünün kabin alanı en az….. m2 ve taşıma kapasitesi en az……. kg dir.
384 • Şebeke geriliminde,tehlikeli gerilim sınırı …… volt.
385 • X Işınları iyonlaştırıcı……. kaynağıdır.
386 • Evsel aboneler için kullanılacak kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği……MA’dır
387 • Kazanlarda, dar ve kapalı hacimlerde kaynak yapılırken…….. akım kullanılmalı.
388 • Oksijen-gaz kaynaklarıyla çalışırken gözlük camının koyuluk derecesi……
389 • 1 Kv – 36 Kv olan hava hattı iletkenlerinin yapılara olan en küçük yatay uzaklığı….. metredir.
390 • Kaynak akım şiddeti ( amper ) arttıkça lens koyuluğu………..
391 • Sigara içilmez,kıvılcım yasağı vss basnçlı gaz tüplerinden en az……….. m uzağa.
392 • Helezonik merdivenler en fazla…………… m.
393 • Elektriğin üretimi,nakli işlerinde…….. çalışamaz.
394 •…Toplu iş sözleşmesi kanunu ile sendikalar kanunu yürürlüğe girdi
395 •…. 506 nolu ssk kanunu kabul edildi
396 •… 1955 te başka adla kurulan ÇASGEM bu yılda esas adını aldı
397 •… Emekli sandığı kuruldu
398 •… WHO (dünya sağlık örgütü) kuruldu
399 •…..Çalışma bakanlığı kuruldu
400 •…  bağkur kuruldu
401 •…..Avrupa insan hakları sözleşmesi kabul edildi
402 •……İş teftiş kurulu kuruldu
403 •……Sanayi ve ticarette iş teftişi hakkında uluslararası sözleşme onaylandı
404 •….. 4857 sayılı iş kanunu yürürlüğe girmiştir.
405 •……Çasgem ilk olarak bu yılda kuruldu adı çasgem değildi.
406 •…….Türkiye’nin WHO’ ya katıldığı tarih
407 •……sosyal sigortalar kurumu kuruldu
408 •…….İSGÜM İSGGM merkezine bağlı olarak çalışmaya başladı.
409 •…….1475 sayılı iş kanunu çıkarıldı
410 •…… OHSAS 18001 İSİG YÖNETİM SİSTEMİ GÜNCELLENMESİ
411 •…….ILO nun Türkiyede ilk ofisi Ankarada kuruldu.
412 •….. İSGGM iş sağlığı ve güvenliği genel müdürlüğü oldu
413 •….. Avrupa insan hakları sözleşmesini Türkiye’de onayladı.
414  •İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi:…..
415  •Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren tarafından: …………
416  •İşveren işçilerin işten ayrıldıktan sonra dosyalarını saklaması gereken süre:…………
417  •Borçlu şirket alan işveren ve veren işveren borçlara karşı yükümlülüğü:………….
418  •Çağrı üzerine çağrılan bir işçi haftalık bu saatten az çalıştırılamaz:………..
419 •İşverenin meydana gelen iş kazalarını kazadan sonra sgk ya bildirme süresi: …………
420 • İşverenin meydana gelen meslek hastalıklarını öğrendikten sonra sgk ya bildirme süresi:………..
421  •İşveren bu süre içinde iş sağlığı ve güvenliği kurul raporlarını incelemekle yükümlüdür:………..
422  •İşletme belgesi talepleri 30 gün içinde incelenir maaş ödeme günü………..…. geçmiş eleman iş görmeme hakkını kullanabilir.
423  •Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
424 •Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari şu bilgileri içerir
425 •ayrıca ;
•Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.
• Bakanlıkça yapılan araştırma sonucu beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenlerin kaydı silinir.
Kaydı silinenler Bakanlığın internet sitesinde ilân edilir. Bu kişiler hakkında ilgili mevzuat çerçevesinde işlem yapılır.
• Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
• Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
• Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporlar
426 • 6331 uygulanmayan yerler:……….
427 • Hukuka aykırı ve kural olarak kusurlu bir fiille maddi ve manevi bir zarar vermiş olan kişinin verdiği zararı tenzin etme yükümlülüğüne………………. denir.
428  • İş sağlığı ve güncelliği konularında mevzuat çalışması yapmak……. nin işidir.
429  • Ölçüm, analiz, test ve kalibrasyon hizmetleri sunar……..
430 • İş teftişleriyle ilgili mevzuat ve istatistikleri ve ilgili mevzuatın uygulanmasını denetleyen ……….
431  • Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik konularında ulusal ve uluslar arası düzeyde sertifika programları düzenlemek görevini ……yapar.
432  • Sosyal güvenlik politikalarını uygulamak ve bu alanda kamu idareleri arasında koordinasyonu sağlamak:……
433  • Uluslararası sosyal güvenlik örgütü: ……
434 • Uluslararası iş sağlığı komisyonu:……
435 • Uluslararası iş denetim örgütü :…..
436 • Avrupa iş sağlığı ve güvenliği ajansı :……
437 •  İş sağlığı ve güvenliği, proses güvenliği, çevre koruma, acil durum:…,…… Ve…….ortak yanları
438 •  Yetişkin bir insanın genel olarak saatte …..metreküp temiz havaya ihtiyacı vardır.
439 • Ulusal iş sağlığı ve güvenliği konseyi yılda ….. defa toplanır.
440 •Çalışanlara verilecek eğitimler, çalışanların işe girişlerinde ve işin devamı süresince belirlenen periyotlar içinde;
441 •Bir işçinin sözleşmesinin feshi sonrası devlet tarafından işe iade alırsa işçinin bu sürede geri işverene başvurabileceği max. Süre:…. gün
442  •Feshin iptali durumunda işveren işçiyi bir ay içinde ( …. gün ) işe başlatmak zorunda.
443  •Fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren kaç gün içinde iş mahkemesine işe iade davası açılacağı: …. gün.
444 • Geçici iş ilişkisi en fazla ne kadar süre ile yapılabilir ve kaç defa yenilenebilir:…. Ay…. kere.
445  •Denenmek için işe alınan işçi sözleşmesiz en fazla….ay çalışabilir.
446  •6 aydan az sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi ….. haftadır.
447  •6 ay ile 1,5 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi:….. haftadır.
448 •1,5 ile 3 yıl sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi:…… haftadır.
449  •Belirsiz iş sözleşmesinde 3 yıldan fazla sürmüş işlerde bildirimden sonra fesh edilmesi: ….. haftadır.
450  •İşçi iş kazasından dolayı gelir almak isterse sgk ya …. yıla kadar başvurabilir.
451  •İş kazalarında iş günü kaybı:….. gün
452 •Özel sektörde çalışacak özürlü sayısı : %…..
453 • Kamu kurumlarında çalışacak özürlü sayısı : %…..
454  •Kamu kurumlarında çalışacak eski hükümlü sayısı : %….
455 •Günde en fazla çalışabilecek saat:….saat
456 •Yılda fazla mesainin olabileceği miktar:…… saat
457 •1 yıl ile 5 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin: …. gün
458 •5 yıl ile 15 yıl arasında çalışanlar için yıllık izin: ….. gün
459 •15 yıldan fazla çalışanlar için yıllık izin: …… gün
460  •18 yaşından küçük 50 yaşından büyük olanlar için yıllık izin az olamaz: …… gün
461 •Bir işçinin en fazla çalışabileceği günlük süre: ….. saat
462 • Gece çalışma süresinde en fazla sürecek dönem: ….. saat
463 •Gece çalışacak kişilerin periyodik sağlık kontrol zamanı:….. yılda bir
464  •Gece çalışacak kadınlar ve çocukların periyodik sağlık kontrol zamanı: yılda en az …. defa
465  •Gece postasının dinlenmesi gereken süre diğer postaya geçene kadar …… saat
466 •……yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış çocuklar hafif işlerde çalıştırılabilir
467  •En küçük çalıştırma yaşı : …. yaş
468  •15 yaşını tamamlamış ancak 18 yaşını doldurmamış çocuklara …… denir.
469  •14 yaşını bitirmiş 15 yaşını doldurmamış ve ilköğretimini tamamlamamış çocuklara…….denir.
470  •Genç işçinin en fazla çalışacağı süre : günde… saat haftada…..saat
471  •Çocuk işçinin en fazla çalışacağı süre : günde…. saat haftada……saat
472  •14 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre : haftada ….. saat
473 • 15 yaşını doldurmuş çocukların en fazla çalışabileceği süre : haftada….. saat
474  •Haftalık çalışma süresi en fazla ….. saattir.
475  •Periyodik olarak kontrol zamanları 13 -18 yaş arasının :…. ayda bir.
476  •Maden ocaklarında ve kablo işlerinde kanalizasyon ve tünel işlerinde : … yaşından küçükler ve …… işçiler çalışamaz.
477 •Gece vardiya işlerinde ….. yaşından küçükler çalışamaz.
478 •Doğumdan önce… hafta doğumdan sonra…. hafta çalıştırılamazlar. ……hafta kadın işçiler
479  •Kadın işçilere 1 yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam …… saat süt izni verilir.
480 •Isı geçiren saç malzemeden yapılan çatıların yüksekliğinin azami miktarı :…… cm
481 •İşçilerin daimi olarak çalıştığı yerlerin yüksekliğinin azami miktarı ……. metre
482 •Gerekli olan hava miktarı sağlanabildiği durumlarda olabilecek min. Ve max. Yükseklik :…….. m
483 •İşyerinde işçi başına olması gereken min. Hava miktarı : …….m3
484  •Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, ……… kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde bir yaşından küçük
•çocukların emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine en çok ……..metre uzaklıkta
bir emzirme odasının kurulması zorunludur.
485 •Yaşları ve medeni halleri ne olursa olsun, …..den çok kadın işçi çalıştırılan iş yerlerinde 0-6 yaşındaki çocukların
bırakılması, bakılması ve emzirilmesi için işveren tarafından çalışma yerlerinden ayrı ve işyerlerine yakın bir
yurdun kurulması zorunludur.
486  •İsg Uzmanı yılda….. iş günü kadar mesleği hakkında eğitim ve toplantılara katılabilir.
487  •10 dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde isg uzmanı çalışan başına yılda en az 60 dakika
488 • Az tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına İşyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre : 10 dakika
489 •Tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına : 15 dakika
490 •Çok tehlikeli sınıflarda isg uzmanının çalışan başına İşyerinde ayda en az ne kadar bulunacağı süre : 20 dakika
491 • Çok tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 2yılda bir.
492 •Tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 2yılda bir.
493 •Az tehlikeli yerlerde risk değerlendirmesi : 6yılda bir.
494 •İsg biriminin muayene odası : 12m2
495 •İsg uzmanının odası : 8 m2
496 •İş güvenliği uzmanının belge aldıktan sonra kaç yıl sonra eğitime katılması gerektiği : 5 yıl
497 • Kurullar ayda en az bir kere toplanır. Ancak kurul, işyerinin tehlike sınıfını dikkate alarak, tehlikeli işyerlerinde
bu sürenin iki ay, az tehlikeli işyerlerinde ise üç ay olarak belirlenmesine karar verebilir.(Yeni hüküm)) Kurul,
üye tam sayısının salt çoğunluğu ile işveren veya işveren vekili başkanlığında toplanır ve katılanların salt
çoğunluğu ile karar alır. Çekimser oy kullanılamaz. (yeni hüküm) –Kurul üyeleri bu Yönetmelikle kendilerine
verilen görevleri yapmalarından dolayı hakları kısıtlanamaz, kötü davranış ve muameleye maruz kalamazlar. (Yeni hüküm) : AYDA BİR YENİ HÜKÜM.
Elli ve daha fazla çalışanın bulunduğu ve altı aydan fazla süren sürekli işlerin yapıldığı işyerlerinde işveren iş
sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere kurul oluşturulur.
498  •Kurulda bulunacaklar
a) işveren veya işveren vekili
b) iş güvenliği uzmanı
c) iş yeri hekimi
d) insan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli 1 kişi
e) bulunması halinde sivil savunma uzmanı
f) bulunması halinde forman, ustabaşı veya usta
g) çalışan temsilcisi, işyerinde birden çok çalışan temsilcisi olması halinde baş temsilci b, c, d, e bentlerinde gösterilen kişiler işveren veya işveren vekili tarafından atanırlar. F bendindekiler seçimle gelirler. Kurulun başkanı işveren veya işveren vekili, kurulun sekreteri isg uzmanı (eğer tam zamanlı çalışmıyorsa o zaman d bendindeki kişiler tarafından yürütülür. 7 kişidir.
 İşveren; işyerinin değişik bölümlerindeki riskleri göz önünde bulundurarak, seçim veya atama yoluyla, çalışan
temsilcisini görevlendirir:
Baş temsilci seçimle belirlenir.
499 •Çalışan Sayısı Çalışan Temsilcisi Sayısı 2-50 1 // 51-100 2 // 101-500 3 // 501- 1000 4 // 1001-2000 5 // 2001 ve üzeri 6 kişi
500 • İş güvenliği uzmanları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yürütülmesindeki ihmallerinden dolayı, hizmet
Sundukları işverene karşı sorumludur. Çalışanın ölümü veya maluliyetiyle sonuçlanacak şekilde vücut bütünlüğünün bozulmasına neden olan işkazası veya meslek hastalığının meydana gelmesinde ihmali tespit
Edilen iş güvenliği Uzmanının yetki belgesinin geçerliliği altı ay süreyle askıya alınır. Bu konudaki ihmalin
Tespitinde kesinleşmiş yargı kararı, malullüğün belirlenmesinde ise 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 25 inci maddesindeki kriterler esas alınır. İş güvenliği uzmanı, görevlendirildiği işyerinde
Yapılan çalışmalara ilişkin tespit ve tavsiyeleri ile 9 uncu maddede belirtilen hususlara ait faaliyetlerini, işyeri
Hekimi ile birlikte yapılan çalışmaları ve gerekli gördüğü diğer hususları onaylı deftere yazar. (DEĞİŞİK YENİ)
501 •Toplantının gündemi, yeri günü ve saati toplantıdan en az …. saat önce kurul üyelerine bildirilir.
502 • Az tehlikeli sınıflarda yer alan 1000 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 1000 çalışan için tam gün çalışacak en az…. isg uzmanı görevlendirilir.
503 •Tehlikeli sınıflarda yer alan 750 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 750 çalışan için tam gün çalışacak en az … isg uzmanı görevlendirilir.
504 •Çok tehlikeli sınıflarda yer alan 500 ve daha fazla çalışanı olan iş yerlerinde her 500 çalışan için tam gün çalışacak en az….. isg uzmanı görevlendirilir.
505  •İsg uzmanlarının eğitimlerinin teorik kısmı……, uygulama kısmı …..saatten ve toplamda……. saatten az olamaz
506 • Yenileme eğitim programlarının süresi iş güvenliği uzmanları ve diğer sağlık personeli belgesi sahibi :……saat
507  •Osgb nin muayne odası: …….m2
508  •Osgb nin iş güvenliği odası: ……m2
509  •Osgb acil müdahale ve ilkyardım odası:……m2
510  •Osgb bekleme odası: ……m2
511 •Osgb yetki belgelerinin yenilenme süresi:…… yılda bir
512 •Osgblerce istihdam edilen kişilere ilişkin sözleşmeler İSG-KATİP üzerinden en geç genel müdürlüğe bildirim yapılacak süre:….. iş günü
513 •Herhangi bir sebeple faaliyetlerini bırakmaları veya belgelerinin genel müdürlükçe iptal edilmesi halinde yetki belgelerinin asıllarını genel müdürlüğe iade edecekleri süre: ….. gün
514 •İşyerinde kişi başına düşen hava hesaplanırken max. Hesaplanacak tavan yüksekliği: …..m
515  •Makinelerle çalışan tezgâhlarda min. Olması gereken açıklık miktarı: …… cm
516  •İşyerindeki geçişlerin min. Olabileceği genişlik: ……. cm
517 •Yüksek geçit ve sahanlıklar da olması gereken korkuluk yüksekliği: …..cm
518  •Korkuluklara en az konulacak dikme mesafesi: ……m
519  •Korkuluklar en az……. parmak borudan yapılması gerekiyor
520  •İşyeri merdivenlerinin mukavemeti metrekarede en fazla taşıyacağı yük: …….. KG
521  •Delikli ızgaraların arasındaki açıklığın olabileceği en fazla miktar : …..cm
522  •Bakım işleri dışında kullanılan merdivenlerin genişliği: ….. cm
523 •Bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenlerin genişliği: …… cm
524 •İşyerlerinde kişi başına düşmesi gereken serbest alanın sınırı: ….. m2
525 • İşyerinde havalandırma tesisatı periyodik bakım süresi:…… ayda bir
526 •Bakım ve onarım işlerinde kullanılan merdivenin eğimi:…… derece
527 •İşyerlerinde normal temizlik ve bakım dışında iyice yıkanıp dezenfekte edileceği zaman: …. günde bir.
528 •Yangın yönetmeliğine göre çıkış kapılarının min. Genişliği: …….. cm
529 •4 kg ile 12 kg arasındaki yangın söndürücülerin montaj edileceği yükseklik seviyesi : …… cm
530 •Zararlı toz ve gazların olduğu yerlerde olması gereken tavan yüksekliği: ….. m
531 •Bina dışında kullanılan asansörlerin en az çerçevesinin örtülmesi gereken miktar……m
532  •100 kişiye kadar olan yerlerde 25 kadına 1 tuvalet, 25 erkeğe 1 tuvalet 100 kişiden sonra 50 kadına 1 tuvalet, 50 erkeğe 1 tuvalet
533 • Genç ve çocuk işçilere en fazla 10 kg, kadın işçiler en fazla 25 kg, erkek işçiler en fazla 55 kg belirli yaşlar için ön görülen rahatça kaldırılabilir ağırlık kg sınırları:
Erkek Kadın 14-16 16 11 // 16-18 21 13 // 18*20 26 15 // 20*35 28 17 // 35*50 23 15 // 50 üstü 18*11
534 •Ağır yükler parmak eklemi -dirsek yüksekliği arasında olmalıdır. En hafif yükler omuz yüksekliğinden yukarı olmalıdır.
535 •Öldürücü konsantrasyon:……
536 •………hz işitme kaybının yaşandığı birinci evre frekansıü
537 •….. db duyma eşiğidir. …….db ağrı eşiğidir.
538  •….. db işitme kaybının yaşandığı eşik….. çalışılıyorsa gürültüye maruz kalma süresi max. …….saat olmalıdır.
539 •2 yılda 85db gürültünün meslek hastalığı olarak sayılabilmesi için gerekli süre ve şiddet gürültü şiddeti sürekli ?
540 •85 db lin üstünde olan yerlerde 30 gün çalışma ?
541 •…..db en düşük maruziyet etkin değer kkd Bulundurulmalı
542 •…..db en yüksek maruziyet etkin değer kkd Kullandırılmalı
543 •….. db maruziyet sınır değeri gürültüye karşı yükümlülük : 6aydır
544  •Gürültü düzeyi 85 db olan işlerde çalışma süresi : ….saat
545 •Maruziyet düzeyi :………………………..
546 •Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti ses ölçme cihazlarının A skalasında ölçülmelidir.
547 •Anlık gürültü ölçme cihazları, ortam dozimetreleri, kişisel dozimetreler
548 Gürültünün kaynağına yönelik önlemler: kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makineler ile
Değiştirilmesi gürültü düzeyi Yüksek olarak yapılan işlemin daha az gürültülü işlemle değiştirilmesi, gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması,
549 Gürültünün ortamında alınması gereken önlemler : makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime
karşı yeterli önlemlerin alınması gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel
koymak gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak sesin geçebileceği ve
yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplamak
550 Gürültüye maruz kalan kişide alınması gereken önlemler : gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole
edilmiş bir bölme içine alınması gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak
551  •Tıbbi korunma koruyucu önleyici : gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve
sağlıklı olanlar çalıştırılmalı gürültülü işlerde çalışanların, her altı ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı
görünenlerde gerekli tedbirler alınmalı
552 • İşçiler gürültü düzeyi 85 dbli aşan işlerde günlük çalışacakları süre : …. saat
553 •Gürültüden ileri gelen algı tipi işitme kaybı işitme organımızın…………………nde meydana gelir
554 •Ses katı ortamlarda……C sıcaklıkta daha iyi yayılır.
555 •……………. hz el-kol titreşiminde frekanslar hissedilir. İnsanlar tarafından algılanan frekans aralığıdır.
556 •Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi : ………….yıl
557 •…………… hz tüm vücut titreşiminde frekanslar hissedilir
558  •……………..hz arasında kas iskelet sistemi hastalıkları, görme Bozuklukları olur.
559  •İşyerinde ideal nem oranı : %……….
560 •29 derece çalışanın performansı yüzde…….düşer
561 •30 derece çalışanın performansı yüzde ………. düşer
562 •31 derece çalışanın performansı yüzde ……….. düşer
563 •32 derece çalışanın performansı yüzde …………. düşer
564 •Normal insanda sağlık sorunu yaratmayacak basınç değerinin sınırı ….ATM basınç
565  •4ATM geçerse insan vücudu üzerinde……… etkisi yapar
566 •Basınç nedeniyle görülen akut hadiselerinde yükümlülük süresi: ……. gün
567 •Basınç nedeniyle görülen akut dışındaki hadiselerinde yükümlülük süresi : …….yıl
568 • Basınçlı ortamlarda çalışanlarda işten ayrıldığında periyodik bakım zamanı : …….yılda bir
569 •Radyasyonla çalışanların periyodik muayeneleri :……..
570 •Α, β, δ, χ, UV ışınlarıdır. İnsana maruz kalması durumunda insan ……
571 •Kızıl ötesi ışınlar, radyo televizyon dalgaları, cep telefonları (baz istasyonları), kablosuz ağlar, elektrikli ev aletleri, mikrodalgalar : non-iyonize radyasyondur
572  •Kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %……..i ışın şeklinde ortama yayılmaktadır.
573 •Bar veya Newton/cm2…… birimidir…….. ile ölçülür
574  •Dalgıç odalarında şahıs başına saatte en az ……………m3 hava sağlanacak ve bu havadaki CO2 miktarı % …………….. i geçmeyecek.
575  •Bir dalgıç 22m den fazla derinliğe 1 günde 2 defadan fazla dalmayacak, bu 2 dalış arasında en az 5 saat geçecek dalgıç işlerinde çalışanlar adaptasyon muayenesi 15 günde yapılması gerekir
576 …………… sıcaklık ölçüm cihazı
577 •…………….. nem ölçüm cihazı
578 ………………. havadaki nem oranı ölçüm cihazı
579 •…………….. hava akım hızı ölçüm cihazı
580 •…….. radyant sıcaklık ölçüm cihazı
581  •………… kapalı alan çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde kullanılır
582   •Kapalı alan ölçümlerinde, en az üst, orta ve taban seviyelerinden ….. er kez ölçüm yapmak gerekir.
583  •Sıcaklık, nem, hava akım hızı, radyant sıcaklık, yapılan iş, cinsiyet, yaş, beslenme durumu, genel sağlık durumu ?
584   •Lux ….. şiddetidir … kandela (mum) …. şiddeti.. Lümen…….
585  •Parça büyüklüğüne göre 1mm-10 mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değer : 100-150lux
 Parça büyüklüğüne göre iri ve hacimce büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça
büyüklüğüne göre 10mm-100mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri parça
büyüklüğüne göre 0,2mm-1mm olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 60-100lux
Parça büyüklüğüne göre 0,2 mm den küçük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 200- 280lux
Parça büyüklüğüne göre 100 mm den büyük olan bir yeri müsaade edilen ve önerilen aydınlatma değeri : 40-60 lux
586  • Seyyar aydınlatma lambaları : …………. lux
587  •………….. : günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında zarar vermeyen sınır değerini gösterir.
588  •Kömür tozu……….. potansiyeli en fazla olan tozdur.
589  •Solunum açısından en az tehlikeli toz …………. tozudur.
590  •Kaynak ve kesme işlemlerinde………….. Ve…………….. ortaya çıkan zararlı kimyasallardır.
591  •Asetilen kaynak tüplerinde……….. halinde bulunmaz
592  •………… : müsaade edilen azami konsantrasyon
593  •…………: 15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değerdir
594  •……….. : haftada 40 saat çalışan bir işçinin 8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon
595  •55 derece altı :………… olarak adlandırılır
596  •0 derece altı : …………… maddeler
597   •21 derece altı : ………….. maddeler
598  •21-55 derece :………. maddeler
599  •AB ye göre toksiklerin sınıflandırılması : ……… sınıfdır.
600  •Kimyasalların koyulabileceği max. Yükseklik : ………. cm

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;
Hap Bilgiler 2 nci sürüm.xlsx

Kaynak : https://www.facebook.com/download/443166845789653/hap%20bilgiler%202%20nci%20s%C3%BCr%C3%BCm.xlsx

kartal escort alanya Escort maltepe escort porno izle manavgat escort