200 Soru ve Cevap ile Sayısal Veriler (excel formatında) İndirin

Arkadaşlar,

200 sorudan oluşan ve excel formatında oluşturulan güzel bir çalışmayı sizinle paylaşıyoruz.

Yazıcıdan çıktı alabileceğiniz formatta hazırlanmış bu dokümandan çalışarak önemli bilgileri aklınıza kolayca yerleştirebilirsiniz.

Dokümandan görüntü aşağıdaki gibidir;

NO SORU CEVAP
1 X tipi matrislerde kaç yıllık geçmiş kaza bilgilerine ihtiyaç vardır? 5 Yıl
2 Risk Öncelik Değeri ( RÖD )için ; düşük risk aralığı kaçtır? 1 — 50
3 Risk Öncelik Değeri ( RÖD )için ; orta risk aralığı kaçtır? 50 — 100
4 Risk Öncelik Değeri ( RÖD )için ; yüksek risk aralığı kaçtır? 100 — 200
5 Risk Öncelik Değeri ( RÖD )için ; çok yüksek risk aralığı kaçtır? 200 — 1.000
6 İnsan kulağı kaç Hz olan seslere duyarlıdır? 20 — 20.000 Hz
7 Çalışma ortamında tavan yüksekliği 4 metreden fazlası hesaba
katılmamak kaydıyla kişi başına düşen hava hacmi min. ne kadar olmalıdır?
10 metreküp
8 Korkulukların tabandan yüksekliği ne kadar olmalıdır? 90 cm.
9 Genç işçi tanımlaması hangi yaşları kapsar? 15 yaşını doldurmuş,
18 yaşını bitirmemiş
10 Çalışma hayatını düzenleyen kanun hangisidir? 4857 sayılı iş kanunu
11 Kaç yaşını doldurmamış işçiler gece çalıştırılamaz? 18 yaşını doldurmamış
çocuk ve genç işçiler
12 İş kanununa göre İSG Kurulu kurma zorunluluğu için ne gerekir? Min. 50 işçi ile 6 aydan uzun süreli çalışması
13 İş kanununa göre işi tamamen ya da kısmen durdurulan işveren
buna karşı nereye ve ne kadar süre içinde itiraz edbilir?
Yerel iş mahkemelerine,
6 işgünü içinde
14 Telafi çalışmaları günlük en çok çalışma süresini aşmamak kaydıyla
günde max. kaç saat yaptırılabilir?
Max. 3 saat
15 İSG Kurulu ne kadar zamanda bir toplanır? Ayda en az (1) kere

Dosya olarak aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

SINAVA HAZIRLIK TABLO ŞEKLİNDE SAYISAL VERİLER.XLS

Gelen aramalar:

  • işyeri hekimliği özet ders notları