42 Sayfada İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı Konu Özeti

Arkadaşlar,

42 sayfadan oluşan çok kaliteli bir özet. Tüm konuların özetlerini içermekte ve renkli olarak hazırlanmış.

Dosyadan görüntü aşağıdaki gibidir;

HUKUKİ YÖNDEN İSG
İş güvenliği konusunun sahipleri,
 Devlet
 İşveren
 Sendikalar
İş Sağlığı ve Güvenliğinin Anayasal Dayanağı
Devletin iş güvenliği sağlama ödevinin kaynağı anayasadır.
Anayasanın 2. Maddesinde: TC sosyal bir hukuk devletidir.
Anayasanın 17. Maddesinde: Herkesin yaşama hakkı güvence altına alınmalıdır.
Anayasanın 56. Maddesinde: Herkes sağlıklı çevrede yaşama hakkına sahiptir, devlet herkesin hayatını
beden ve ruh sağlığı içinde olmasını sağlar.
Anayasanın 50. maddesinde : Herkes sosyal güvenlik hakkına sahip , devlet bunu sağlar, tedbir alır.
Devletin görevleri
 İSG ile ilgili düzenlenen yasal ve hukuki düzenlemeleri yapar.
 İSG kurumu oluştur.
 Mevzuata uyulup uyulmadığını denetler.
 Hukuki / idari / cezai yaptırıma başvurur.
1. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili diğer mevzuat
 İş Kanunu
 Borçlar Kanunu
 SSK Kanunu
 Umumi Hıfzısıhha Kanunu
 Belediyeler Kanunu
 KO Sözleşmeleri
2. İSG Kurumları
 İş güvenliği denetimleri işteftiş kurulunca
 Denetim dışındaki diğer faaliyetler İSG genel müdürlüğü tarafından yapılır.
 ÇASGEM , eğitimler ile ilgili çalışma
3. İş Müfettişlerinin Niteliği , Sayısı ve Denetim Sıklığı
 81 sayılı sözleşme ile iş yerlerinin sık sık denetlenmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.
 SSK kanununa göre iş kazaları olur olmaz o yerin zabıtasına haber verilir.
 Meslek hastalığını öğrendikten sonra 2 gün içinde yani hastalığı öğrendiği günden başlayarak 2 gün
içinde SSK’ya bildirilir.
 İşveren 3 günden fazla kayıpla sonuçlanan kazaları bildirmek ve kayıt tutmak zorundadır.
4. İSG Kurulları
 Sanayiden sayılan

….

Dosyayı aşağıdaki linkten indirebilirsiniz;

42_sayfada_is_sagligi_ve_guvenli_sinavi_konu_ozeti.pdf

 

Gelen aramalar:

  • iş sağlığı ve güvenliği ders notları
  • isg ders notları
  • isg ders notları 2014
  • iş sağlığı ve güvenliği ders notları özet
  • isg özet bilgiler 2014
  • isg çalışma notları
  • isg konu özetleri 2014
  • is sagligi ve guvenligi ozet
  • iş güvenliği ders notları 2014
  • işteftiş